The Wonders of Multilingualism #4 by Passa Porta & Kaaitheater

Taal en Macht

Taal en Macht
Taal en Macht

09.05.2023

Wie vandaag geen Engels spreekt, zal zich vaak buitengesloten voelen. We leven in een wereld waar deze taal dominant is geworden in brede culturele zin. Ook binnen het onderwijs wordt op vele plekken het Engels als vanzelfsprekende tweede taal aangeleerd. Engels spreken lijkt – tenminste in deze contreien – de voorwaarde voor economische participatie.   

Ook politiek kan taal een belangrijke rol spelen, als hefboom voor verzet tegen oppressie of als instrument om een cultuur te veranderen. Kolonisatie en migratie, territoriumconflicten en identiteitskwesties hebben een grote impact op de taal die gemeenschappen (mogen) spreken en ontwikkelen.   

In deze vierde aflevering van ‘De wonderen van meertaligheid’ spreken we over taal en macht. Deze serie onderzoekt telkens een ander aspect van onze meertalige samenleving. Korte artistieke interventies voeden de gesprekken, zowel in groep als onderling.   

Het is verleidelijk om daarbij het Engels te hanteren als zogenaamde taal die iedereen verstaat, als ‘democratische taal’, maar wij kiezen voor een meer open vorm, waarin ook Nederlands en Frans gesproken worden. We vertalen niet alles, maar zorgen voor evenwichten en de bereidheid van leden uit het publiek om elkaar te helpen.  

Deze editie kijken we alvast uit naar de bijdrage van de Brusselse acteur en theatermaker Salim Djaferi, die voor zijn bijzondere voorstelling Koulounisation vertrok van de vraag wat de Arabische vertaling was van het woord kolonisatie, en daarbij pijnlijke geschiedenissen ontdekte. De rest van het programma wordt later bekendgemaakt.  


organisation Passa Porta & Kaaitheater