ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Disclaimer


Deze website is eigendom van

Kaaitheater vzw
Akenkaai 2, 1000 Brussel

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan het Kaaitheater of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Kaaitheater levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zijn, zal het Kaaitheater de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Kaaitheater kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Kaaitheater geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Het Kaaitheater kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Het Kaaitheater verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van het Kaaitheater gevestigd is, bevoegd.

Privacy policy

Het Kaaitheater hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy. De persoonsgegevens die we verzamelen, gebruiken we in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook bekend als GDPR - General Data Protection Regulation). Deze privacyverklaring is opgesteld op 24 mei 2018. Eventuele updates zullen we publiceren op kaaitheater.be.

 

OVER ONS

Het Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance en muziektheater, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Sinds 1977 presenteren en coproduceren we werk van hedendaagse podiumkunstenaars. We ontvangen ons publiek op twee locaties in de Brusselse kanaalzone: het Kaaitheater en de Kaaistudio’s.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Je bezorgt ons je persoonsgegevens wanneer je een ticket koopt, een aankoop doet in onze webshop, je aanmeldt voor een van onze evenementen, je voorkeuren op onze website bijwerkt, je ons je verhaal vertelt of met ons communiceert. Ook wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, bewaren we je gegevens.

We houden een overzicht van je aankoopgeschiedenis bij, maar slaan nooit je kaartnummer op.

We houden een overzicht bij van de e-mails die we je sturen en kunnen bijhouden of je deze ontvangt of opent, opdat we je steeds de meest relevante informatie zouden kunnen sturen. We kunnen de daaropvolgende online acties volgen, bv. wanneer je een ticket koopt.

Net als de meeste websites, ontvangen en bewaren we bepaalde gegevens wanneer je onze website bezoekt. Wij gebruiken ‘cookies’ die ons helpen onze site - en de manier waarop je hem bezoekt – te verbeteren. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat een website je als bezoeker onthoudt. Ze maken ook online transacties mogelijk. Ze helpen ons te begrijpen hoe je onze website gebruikt, waar we verbeteringen kunnen aanbrengen en hoe wij jou en ons gehele publiek het optimaalst kunnen vertellen over programma’s waarin je mogelijk geïnteresseerd bent.

De cookies die we gebruiken maken het mogelijk om:

 • je aankoopsessie te bewaren;
 • gebruikersstatistieken te verzamelen (google analytics);
 • je taalkeuze te onthouden;
 • geven je de mogelijkheid om websitepagina’s te delen op sociale media.

Als je internetbrowser zo ingesteld staat dat hij het gebruik van cookies blokkeert, zullen sommige functies van onze website niet werken.

Ook via andere bronnen kan het Kaaitheater persoonlijke gegevens van je verkrijgen, bijvoorbeeld als een familielid of een vriend namens jou contact met ons opneemt. Informatie door jezelf verstrekt kunnen we combineren met informatie die we verkregen via externe bronnen, en zo onze e-mails beter op af te stemmen op je interesses.

Deze bronnen zijn:

Sociale media

Op de sociale media posten we nieuwsberichten, extra content en updates over onze programma’s. We reageren op opmerkingen of vragen die je ons er stelt. Mogelijk zie je ook advertenties van ons die zijn afgestemd op je interesses.

Afhankelijk van je instellingen of het privacybeleid van sociale media en berichtenservices (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn of Vimeo) kan je derden (zoals het Kaaitheater) toegang geven tot informatie van je accounts of services.

Openbaar beschikbare informatie

Voorbeelden hiervan zijn informatie uit een biografie op je professionele website of informatie die in artikels of kranten is verschenen.

 

HOE WE JE GEGEVENS VEILIG BEWAREN

Je persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt op systemen van het Kaaitheater of systemen die door leveranciers namens het Kaaitheater worden beheerd. We maken gebruik van een CRM-systeem (customer relationship management) om je contactgegevens en een overzicht van je contacten met het Kaaitheater bij te houden, zoals ticketaankopen, abonnementen, donaties, lidmaatschappen, vragen, klachten en deelname aan specifieke programma’s. We streven ernaar om per klant alle informatie te verzamelen in één enkele account.

Je gegevens worden altijd veilig bewaard. Toegang tot klantinformatie wordt strikt gecontroleerd. Het CRM-systeem is alleen toegankelijk voor mensen die het nodig hebben om hun werk uit te voeren. Bepaalde gegevens, bijvoorbeeld gevoelige informatie, worden alleen zichtbaar gemaakt voor personeelsleden die een reden hebben om ermee te werken.

De gegevens worden bewaard tot vier jaar na de laatste voorstelling die je hebt bezocht.

Als de politie, regelgevende instanties of juridische adviseurs hierom vragen, moeten we mogelijk gegevens aan hen overmaken.

 

WAAR WE JE PERSOONLIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIKEN

Bij het verzamelen van je gegevens stellen we transparantie en redelijkheid voorop. Op basis van het gerechtvaardigd belang gebruiken we deze gegevens om je verder te informeren over de programma’s, producten, diensten of informatie waarin je interesse hebt betoond.

Wanneer je een aankoop doet of reserveert voor een programma, verzamelen wij je naam, contactgegevens en - enkel als je een betaling doet - je bank- of kredietkaartgegevens. Waar gepast kunnen we ook vragen naar je leeftijd of geslacht.

Een toegangsticket is persoonsgebonden, en de gegevens die we over je verzamelen zijn vereist voor onder meer het bezorgen van je ticket(s), toegangscontrole, bepaling van het juiste tarief, eventuele servicemails (voor of na je bezoek) en om je te contacteren in geval van programmawijziging of annulering.

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe je onze diensten (waaronder de website) gebruikt om zo ons klantenbestand te analyseren en onze processen te verbeteren.

Het Kaaitheater maakt voor promotiedoeleinden foto's, film- en audio-opnames die we mogelijk gebruiken op website, sociale media en andere platformen. Hierbij beroepen we ons op het gerechtvaardigd belang. Zo zullen we bijvoorbeeld wel specifiek toestemming vragen bij impactvolle toepassingen en aan wie prominent in beeld komt, maar niet voor het gebruik van groepsfoto's en aan personen die niet in beeld komen of bij intern gebruik.

 

Jij hebt controle

Met je toestemming zullen we je op de hoogte houden van onze programma’s, voorstellingen, en nieuws. We kunnen je soms ook informatie sturen van partnerorganisaties, organisaties met wie we samenwerken of organisaties die ons ondersteunen. Je kan zelf aangeven hoe je door ons op de hoogte gehouden wil worden: wanneer je online een ticket koopt, telefonisch of met een mailtje naar tickets@kaaitheater.be. Je kunt je op elk moment uitschrijven op marketingmails: onderaan elke mail die je van ons krijgt, vind je die optie.

Wij verkopen je persoonlijke gegevens niet aan derden, voor geen enkel doel. We delen persoonlijke gegevens alleen voor marketingdoeleinden als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Als we een evenement in samenwerking met een andere organisatie organiseren, zullen je gegevens wel worden gedeeld wanneer dit nodig is bij de organisatie van een voorstelling of programma.

Als je je hebt afgemeld voor marketingcommunicatie, nemen we nadien mogelijk nog contact met je op, bijvoorbeeld om je belangrijke informatie te bezorgen over een voorstelling of programma waarvoor je hebt gereserveerd of om je te informeren over eventuele wijzigingen.

 

Derden

Het Kaaitheater presenteert een aantal voorstellingen of programma’s in samenwerking met andere organisatoren, onder meer AB, Atelier 210, Ars Musica, Bozar, Bronks, CC De Factorij, CC Strombeek, CC Westrand, Charleroi/Danse, deBuren, De Kriekelaar, De Munt/La Monnaie, Europalia, Globe Aroma, Hallen Van Schaarbeek, Klarafestival, KVS, Kunstenfestivaldesarts, Moussem, Rosas, het TheaterFestival, Théâtre Varia, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, VUB/Crosstalks... Mogelijk informeren wij hen over je reservatie en delen we je naam en contactgegevens met hen. We zullen echter geen gevoelige informatie of betalingsgegevens aan hen doorgeven.

Occasioneel is het mogelijk dat er naar aanleiding van een specifieke actie persoonsgegevens worden gedeeld met de vaste mediapartners van het Kaaitheater. Dit zal maximaal twee keer per jaar gebeuren. Onze huidige mediapartners zijn De Standaard, BRUZZ en Klara.

Het Kaaitheater verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

GEVOELIGE INFORMATIE

Soms vragen we je om gevoelige informatie te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer je boekt voor bepaalde voorstellingen, deelneemt aan bepaalde activiteiten of solliciteert naar een baan. Zoals we dat met alle persoonlijke informatie doen, wordt ook deze gevoelige informatie veilig bewaard en krijgen enkel diegenen die deze informatie nodig hebben er inzage in. We zullen gevoelige informatie verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.

 

JE RECHTEN

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonlijke gegevens:

 • het recht om een kopie van je persoonlijke gegevens op te vragen;
 • het recht om onnauwkeurigheden te laten corrigeren;
 • het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonlijke gegevens stop te zetten;
 • het recht om je toestemming in te trekken;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie;

CONTACTEER ONS

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of informatie die wij over je hebben, kan je contact met ons opnemen:

 • per post: Kaaitheater vzw – Akenkaai 2 – 1000 Brussel | BE0418.716.633
 • e-mail: privacy@kaaitheater.be
 • tel.: 02/201 58 58 (kantooruren)