ma di wo do vr za zo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Dare to Care

talk
debat
#ChallengeTheSystem
#Society
#ListenToNature
#ImagineThis
24.10.2021

Door de globale coronacrisis kwam zorg in het brandpunt van de belangstelling te staan. Maar zorg reikt verder dan het strikt medische: het omvat alles wat we doen om de wereld te behouden en te herstellen. De erosie van de verzorgingsstaat, het plunderen van het Globale Zuiden en het overschrijden van planetaire grenzen is zorgwekkend. En wat met het verband tussen uitbuiting van mens en natuur?

Wat dus, als we morgen de moed hebben om écht te zorgen voor alle mensen en andere aardbewoners, voor onze unieke levende wereld? De natuur louter zien als grondstof voor de plunderende mens, en de mens zien als slechts gedreven door concurrentie: kunnen we dat achter ons laten? Kan zorg een nieuw vertrekpunt zijn, gebaseerd op verbondenheid en generositeit? Kan zorg, als emancipatorisch principe, politiek en economie schragen?

Ecopolis – de zevende editie inmiddels! – maakt ruimte voor deze en andere vragen tijdens een dag vol lezingen, gesprekken, workshops, literatuur en performance. De analyses en voorstellen komen samen vanuit vele perspectieven: alerte verzorgers en geëmancipeerde zorgbehoevenden, inspirerende onderzoekers en geëngageerde kunstenaars, landgenoten die vertrekken vanuit de lokale context en gasten die ervaringen en wijsheid binnenbrengen vanuit indigenous culturen en het Globale Zuiden.

Meer informatie over de sprekers vind je hier.

PROGRAMMA IN HET KAAITHEATER

DE THEATERZAAL

[11u00 - 12u30] Een economie die zorgt voor mens en planeet
De coronacrisis zet de bestaande realiteit nog sterker in de verf, de baten en lasten van onze economie zijn ongelijk verdeeld. We dragen noch zorg voor iedereen, noch voor onze levende aarde. Hoe ziet een economie eruit die streeft naar een goed leven voor iedereen op aarde, binnen de grenzen van de planeet? Een panelgesprek over de economie die we nodig hebben met Jason Hickel, Sien Volders en Koen Schoors.

[12u30 - 13u45] Care in de kunsten: hoe een choreografische praktijk ook een zorgpraktijk kan worden
Jija Sohn, Lucy Wilke en Julia Reist, alle drie deel van het team rond het project Lands of Concert, introduceren en demonstreren hun manier van werken op basis van het CARE-principe, dat focust op het radicaal erkennen van diversiteit en acceptatie. Ze vertrekken vanuit hun verschillende lichamen die allemaal iets anders nodig hebben. Door gebruik te maken van beweging, muziek en woord, ontwikkelden ze een protocol voor een spel van geven en ontvangen van zorg. Een uitnodiging om nieuwe denkpatronen te ontdekken over lichamelijke integriteit, grenzen en mogelijkheden.

[13u45 - 15u15] Het zorghuis van de toekomst
Met de coronacrisis ligt de vraag op tafel: is onze zorg goed georganiseerd? Heeft iedereen toegang? Hoe zit het met de verhouding tussen eerstelijns zorg en preventie, tegenover de curatieve hoogtechnologische? Wie wil er oud worden in een grootschalig woonzorgcentrum? En wat als we de gezondheid van mensen verbinden met die van de planeet. Een meer dan actueel gesprek met Anne Berquin, Mieke Vogels en Luc Van Gorp.

[15u15 - 15u30] Essay door Carolina Maciel de França
Carolina Maciel de França, auteur, dramaturge en theatermaker, schreef in opdracht van Passa Porta voor Ecopolis een essay over zorg.

[15u30 - 17u00] De idylle achterna. Neokolonialisme vermomd als liefdadigheid
Wat kunnen we leren over de concepten van zorg voor de aarde en de natuurlijke wereld van degenen die niet alleen nu het meest getroffen worden door klimaatverandering, maar ook historisch geconfronteerd werden met westers-koloniale concepten van eigendoms- en exploitatierecht?
Met: Olave Nduwanje, John Mussington, Gaea Schoeters, Malcom Ferdinand en Line Algoed.

[17u00 - 18u00] Slotdebat: op weg naar een zorgzame samenleving
Hoe kunnen we het verband zien tussen de verschillende vormen van uitsluiting en uitbuiting. En hoe kan omgekeerd een zorgethiek, zoals onder meer ecofeministen die ontwikkelen, leiden tot een houding die de wereld herstelt en beschermt?
Met: Benedikte Zitouni, Kopano Maroga, Carolina Maciel de França, Els Hertogen en Lidia Paz.

 

HET FORUM

[11u00 - 12u30]  De Gezondheidsambassadeurs
Met het project Gezondheidsambassadeurs organiseert FMDO gratis vormingen over gezondheid, een gezonde levensstijl, de ziekenzorg en preventie van kanker. Aan de hand van een educatieve toolkit geven gemotiveerde burgers deze kennis door in hun moedertaal. Zo bereiken ze groepen die minder eenvoudig toegang hebben tot deze informatie. We nodigen je uit om het project Gezondheidsambassadeurs beter te leren kennen en zelf het spel te ontdekken. 

[12u30 - 13u34] Zorgpersoneel en de klimaatcrisis
Zorgpersoneel wordt vandaag al geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering: extreme hitte, slachtoffers door noodweer maar ook nieuwe ziektes en op termijn ook sociale ontwrichting.Vlaanderen ging deze zomer in gesprek met heel wat betrokkenen. Dit resulteerde in een gids die rond de COP wordt gelanceerd in vijf talen, met dank aan ITUC. 
Een debat met Dries Goedertier (adviseur studiedienst ACOD), Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp), Marijke Vindevoghel (vrijgestelde ACV in UZGENT) gemodereerd door Vanya Verschoore (coördinator Reset.Vlaanderen).

[14u00 - 15u30] Poëziekamer: de klimaatdichters
Met o.m. Moya De Feyter en Amina Belorf.

[15u30 - 17u00] Het Boekenforum
Jan Mertens gaat in gesprek met auteurs van inspirerende ecoboeken. 

 

DE LIVING: TRAGE TAFELS

[13u45] Curator Philsan Osman
Philsan Osman studeert Afrikaanse Talen en Culturen aan Universiteit Gent, komt uit Somalië en is aspirant schrijfster, activist en community builder.

[15u30] Ongelijke zorgarbeid: een dagelijkse strijd
Uitgeput thuiskomen van het werk, onderweg bedenken welk gezond receptje je nu weer ineen zou flansen, snel-snel langs de winkel, de was uithalen, de groenten snijden en terwijl het potje op het vuur staat de kinderen helpen met het huiswerk. ‘Zorg’ is een tastbaar en alledaags gegeven. Welke plaats heeft het in ons steeds drukkere leven? Waarom werkt in de praktijk 42% van de Belgische vrouwen deeltijds, om de -vaak onzichtbare en ondankbare- zorgtaken op zich te nemen? Hoe kunnen mannen hun zorgende rol opeisen?

[17u00] Het Werk dat (Weer) Verbindt: Experimenteren met collectieve rouwcirkels
Velen ervaren verdriet en angst door de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit, gebroken connecties met de natuurlijke omgeving, enz. – gevoelens die misschien nog acuter zijn geworden na een intense dag Ecopolis. Daarom willen organisator Irma Emmery en facilitator Lut De Naeyer het evenement afsluiten met een Trage Tafel waar deze emoties van rouw erkend kunnen worden, maar ook gecollectiviseerd: het is immers belangrijk om rouw uit de privésfeer te halen en er een gedeelde ervaring van te maken die kan dienen als een vruchtbare grond voor hernieuwde hoop, connectie met anderen, en daadkracht.

Ecopolis is a collaboration of Kaaitheater, Oikos, FMDO, Passa Porta, Brussels Academy, Huis van de Mens, Triodos, Green European Foundation, Reset.Vlaanderen, Broederlijk Delen, Etopia, Labiomista, Kanal/Centre Pompidou, Kunstenpunt | mediapartner De Standaard | supported by Literatuur Vlaanderen, ACT (Art Climate Transition)

TALEN: Nederlands Engels Frans — srt. Nederlands Engels Frans
ACT

€7/10/13/16/19

Voor dit programma heb je een Covid Safe Ticket nodig. Hier vind je meer info.

Presented by
Kaaitheater ACT - Art Climate Transition
7€
10€
13€
16€
19€