Werkgroep: voorstel tot hervorming van de sociale zekerheid voor kunstenaars

Hoe kunnen we anders en beter werken in de podiumkunstensector – vandaag en in de toekomst? Als onderdeel van het platform How to Live and Work Now?, nodigen we zes artiesten, collectieven en onderzoekers uit om zelf-georganiseerde werkgroepen op te starten.

De corona crisis heeft pijnlijk aangetoond dat een heel aantal kunstenaars in België niet kunnen terugvallen op de bescherming van de sociale zekerheid. Veel kunstenaars uit zowel de dans, beeldende kunsten, theater, film, literatuur, enz.… zijn niet beschermd door de sociale statuten en vallen tussen de mazen van het net. De nieuwe federale regering heeft daarom het zoeken naar een duurzame oplossing voor sociale zekerheid bij kunstenaars opgenomen in haar huidig regeerakkoord. Dus het "momentum" lijkt rijp om de sociale zekerheid van de kunstenaars effectief te herzien. Maar op welke manier?

De reflectiegroep binnen het platform State of the Arts (SOTA), die nadenkt rond de hervorming van de sociale zekerheid en het zogenaamde "kunstenaarsstatuut" in het bijzonder, werkte de afgelopen maanden een grondige nota uit, die de basis zal vormen voor het uitwerken van een voorstel. De nota van de refectie groep bij SOTA vertrekt vanuit de concrete werkervaringen van praktijken van kunstenaars, maar gaat tegelijk de grotere maatschappelijke debatten niet uit de weg. Deze nota raakt namelijk ook aan essentiële vragen die ook de rest van de maatschappij aanbelangen: Wat is werk? Hoe berekenen wij lonen? Wie heeft recht op sociale bescherming? Welke mutuele terugvloei mechanismen bestaan er? enz…

De reflectiegroep zal deze nota gedurende de komende twee maanden blijven verder bijschaven door het af te toetsen bij zowel nederlandstalige als franstalige organisaties of groepen, en door het onder de loep te leggen bij allerlei onderzoekers en juridische experten. Op zaterdag 27 februari 2021 zal deze reflectie groep een breed afgetoetste versie van het voorstel publiek (online) ter discussie brengen. Dit wordt een onderdeel van een evenement rond sociale zekerheid in het kader van de Fair Arts Almanac 2022, georganiseerd door het platform State of the Arts.

De reflectie groep sociale zekerheid binnen het State of the Arts platform bestaat momenteel uit: Ronny Heiremans, Wouter Hillaert, Philippine Hoegen, Mathilde Maillard, Kobe Matthys, Katrien Reist, Els Silverants-Barclay, Katleen Vermeir, maar zal in de loop van de komende maanden verruimd worden met andere stemmen en expertises.

There's more

How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.
How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.

Nieuws

di 01.12.20

Deze tijden vragen om iets nieuws: om een radicale omslag. Daarom schrapt Kaaitheater het geplande live programma tot 16 april. We nemen de vrijgekomen tijd om stil te staan bij wat we doen, hoe we dat doen, en hoe het anders kan.