Werkgroep: Engagement Education

Hoe kunnen we anders en beter werken in de podiumkunstensector – vandaag en in de toekomst? Als onderdeel van het platform How to Live and Work Now?, nodigen we zes artiesten, collectieven en onderzoekers uit om zelf-georganiseerde werkgroepen op te starten.

Hoger kunstonderwijs biedt studenten een uitdagende en veilige omgeving waarin ze hun artistieke visie en capaciteiten kunnen ontwikkelen. Ten minste, dat is het idee. In de praktijk zijn kunstscholen contexten waarin nog dagelijks meerdere vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag aanwezig zijn. Als we echt veilige, kritische en ethische leeromgevingen willen in de kunsten, moeten we op zoek naar een andere strategie voor verandering.

Dat is waarom Engagement Education een 24-uur-durende cursus wil ontwikkelen waarin (verspreid over meerdere dagen) onderwerpen als seksisme, racisme, validisme, klasse discriminatie, cis-heteronormativiteit, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik worden behandeld. De training zal bestaan uit theorielessen, leeslijsten, case studies en analyses, participatieve training, kritische oefeningen, tools voor zelfevaluatie. Ze zien deze training als essentieel voor pedagogisch personeel, maar het is zonder twijfel interessant voor iedereen die betrokken is bij het kunstonderwijs.

Dit project werd voorgesteld door Engagement Education, een werkgroep van Engagement Arts die focust op de studie en analyse van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in hoger kunstonderwijs. Door te werken met scholen en schoolgemeenschappen, streeft Engagement Education ernaar om een verandering in pedagogische, administratieve en directionele praktijk te bewerkstelligen.

There's more

How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.
How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.

Nieuws

di 01.12.20

Deze tijden vragen om iets nieuws: om een radicale omslag. Daarom schrapt Kaaitheater het geplande live programma tot 16 april. We nemen de vrijgekomen tijd om stil te staan bij wat we doen, hoe we dat doen, en hoe het anders kan.