Werkgroep: delen van grond, tijd & middelen

Hoe kunnen we anders en beter werken in de podiumkunstensector – vandaag en in de toekomst? Als onderdeel van het platform How to Live and Work Now?, nodigen we zes artiesten, collectieven en onderzoekers uit om zelf-georganiseerde werkgroepen op te starten.

Het onderzoek Delen van grond, tijd en middelen van Gouvernement start vanuit de overtuiging dat het kunstenveld vandaag geen gebrek heeft aan ruimte, maar aan manieren om die ruimtes open te stellen. De pandemie en de acute vraag naar ruimte die daar in de kunsten op volgde, maken dit vraagstuk enkel prangender. Daarom wil deze Gentse organisatie op zoek gaan naar welke tools er al bestaan om ruimte te delen en welke ze nog kunnen verzinnen.

Gouvernement gelooft dat het herstructureren van de dialoog rond middelen in het huidige kunstenveld een belangrijke stap is naar het effectief delen van die middelen, zowel binnen als buiten de kunstensector. Cruciaal daarvoor zijn de eerste gesprekken en de afspraken die daar worden gemaakt. Om effectief ruimte te delen hebben we terms of use nodig. Hoe maken we die expliciet en hoe stellen we die samen op? Een methode waarbij gedeelde waarden voor het gebruik van ruimte en middelen worden gecreëerd zorgt voor een gedeeld raamwerk en de decentralisatie van beslissingen. Daarnaast legt de methode een verfrissende focus op ethiek, inhoud en intentie in plaats van op macht, institutionele codes, esthetiek en regels. De samenwerking start dan niet op artistieke of intellectuele termen, maar op menselijke.

Het doel van dit onderzoek is om deze en andere dialogische formats die reeds in het kunstenveld bestaan te onderzoeken en met elkaar in verband te brengen. Dat onderzoek wil Gouvernement ook op een dialogische manier aanpakken. Het zal bestaan uit gespreksvormen met diverse partners. Uit deze gesprekken zullen we een aantal tools destilleren en een boekenlijst samenstellen. In een laatste fase wordt een grootschaliger gesprek georganiseerd, waarin de kennis uitgewisseld kan worden met een breder publiek. Zo kunnen ze expertise en perspectieven rondom gedeelde middelen binnen de kunsten delen en tegelijkertijd methodes testen om deze kennis met elkaar te delen.

Nele Keukelier is oprichter en algemeen coördinator Gouvernement.
Vincent Focquet is productieleider Gouvernement en artistiek onderzoeker bij The Circus Dialogues.
Fairuz Ghammam is filmmaker en docent Sint Lucas Brussel, maakt deel uit van het artistieke team van Night Shift Opera Gent.

There's more

How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.
How to Live and Work Now? In the Arts and Beyond.

Nieuws

di 01.12.20

Deze tijden vragen om iets nieuws: om een radicale omslag. Daarom schrapt Kaaitheater het geplande live programma tot 16 april. We nemen de vrijgekomen tijd om stil te staan bij wat we doen, hoe we dat doen, en hoe het anders kan.