VIDEO: Tim Jackson

Zeven jaar geleden vormde de publicatie van Welvaart Zonder Groei een mijlpaal in het duurzaamheidsdebat. Tim Jackson's uitdaging om de conventionele economie tegen het licht te houden en het streven naar exponentiële economische groei in vraag te stellen, lokten controversiële reacties uit en waren voer voor menig debat.

Terzelfdertijd dikte de kritiek op de vergroening van de bestaande economie aan. In hun boek Inside the Green Economy - Promises and Pitfalls stellen Barbara Unmüssig en co-auteurs dat de belofte van de Groene Economie om onophoudende groei te verzoenen met ecologische duurzaamheid een mythe is. We moeten daarentegen het debat rond de oplossing herpolitiseren en onze op groei gebaseerde business-as-usual in vraag stellen.

In de recent herwerkte uitgave van Welvaart zonder Groei heeft Jackson het over de post-growth economie. Hij exploreert topics als tewerkstelling, sociale investeringen, ongelijkheid en hoe zowel ecologische als financiële duurzaamheid te bereiken. Een essentiële visie voor maatschappelijke vooruitgang. Unmüssig et. al. roepen op tot een radicale sociaal-en-ecologische transformatie ten aanzien van gevestigde machtsstructuren en plaatsen ze mensenrechten, sociale gelijkheid en ecologische rechtvaardigheid boven economische belangen.

There's more

Tim Jackson & Barbara Unmüßig

On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0

talk

On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0
On Prosperity Without Growth and Paths to a Sustainable Society 2.0
Kaaitheater
ma 13.03.17

Tim Jackson exploreert topics als tewerkstelling, sociale investeringen, ongelijkheid en hoe zowel ecologische als financiële duurzaamheid te bereiken. Een essentiële visie voor maatschappelijke vooruitgang.