Lawrence Malstaf

Tipping Point

Tipping Point
Tipping Point

Voor BURNING ICE #9 brengt Lawrence Malstaf een nieuwe versie van Tipping Point. Een grote met water gevulde schijf balanceert op een stalen paal en deint op en neer. Een luchtbel verplaatst zich langzaam, het evenwicht van de schijf verstorend.

Malstaf laat zien hoe kleine veranderingen soms enorme gevolgen genereren. Hij baseert zich op bevindingen van het Norwegian Polar Institute. Zij onderzochten de menselijke impact op het arctische ecosysteem. Lucht en water vormen hier de hoofdelementen in een reusachtig, delicaat thermodynamisch proces.

• Malstafs werk manoeuvreert tussen beeldende kunst en theater. Hij creëert installaties en performances die focussen op beweging, toeval, onvoorspelbaarheid en de dunne grens tussen orde en wanorde.