Fredrik Gertten

documentary: PUSH

documentary: PUSH
documentary: PUSH

11.09.2021

De documentaire PUSH toont hoe verschillende financiële actoren – zoals beursgenoteerde vastgoedondernemingen, hedgefondsen, private-equityfirma’s en vastgoedbeleggingsfondsen – steeds vaker investeren in de (huur)woningmarkt door bijvoorbeeld hele woonblokken op te kopen. Deze gebouwen zijn vaak relatief goedkoop omdat ze in slechte staat verkeren en/of de gemeente nood heeft aan private investeerders die het geld hebben dat zij zelf niet (meer) kunnen opbrengen. Omdat er een groot tekort is aan betaalbare huurwoningen, zijn aandeelhouders verzekerd van een stabiel terugverdienmodel.

Maar daar blijft het niet bij: in hun honger naar meer ‘profit’, lobbyen ze voor deregulering en drijven zij de huur- en koopprijzen omhoog. In sommige gevallen laten zij deze huizen doelbewust verkrotten om deze vervolgens te slopen en er (vaak dure) woontorens voor in de plaats te bouwen: een scenario dat Brussel helaas maar al te goed kent. Gaandeweg worden vaak de meest precaire bevolkingsgroepen en ‘have-nots’ uit de markt geprijsd, weggedrukt uit de stad waar zij soms generaties wonen en wortel hebben geschoten.

Deze processen roepen urgente vragen op: Van wie is de stad werkelijk? Hebben wij als bewoners nog iets te zeggen over onze buurt? Meer nog: hebben de mensen die wij verkozen hebben nog controle over de stad? Begrijpen we wel genoeg wat er echt aan de hand is?

inclusief een q&a met regisseur Fredrik Gertten


director Fredrik Gertten | producer Margarete Jangård | cinematography Janice d’Avila, Iris Ng | editing Erik Wall Bäfving