ma di wo do vr za zo
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Less-than-human

conversations
05.05.2023

Het gesprek Less-than-human wil het debat op gang brengen rond de mogelijks ondergeschikte rol van mens-zijn binnen het complex van levende wezens waarmee wij mensen samenleven. Misschien is less echt more? Kunnen we levensvormen en vormen van kennis naar voor schuiven die het klassieke mensbeeld verlaten zonder er nieuwe of bijkomende vaardigheden aan toe te schrijven?  

De drie gasten zullen met elkaar in dialoog treden via een discursief spelapparaat dat uit hun eigen praktijken stamt. Alle drie legden ze een lang traject af waarbinnen ze de klassiek-westerse menselijke conditie tot het uiterste probeerden te decentraliseren.  

Amanda Piña werkt rond het dekoloniseren van choreografie en introduceerde het concept van ‘Bedreigde Menselijke Bewegingen’ – waarbij we beweging breed mogen opvatten: orale kennis, sjamanisme, diplomatieke rituelen of plantenwijsheid etc. Het werk van Paz Rojo vertrekt bij de ‘overblijfselen’ van uitgeputte lichamen. Omhulsels die achterblijven na wat zij ‘het verval van de neoliberale choreografie’ noemt. Ze stelt concrete acties voor ter her-subjectivering van die lichamen door middel van lichaamsbeweging. Victoria Pérez Royo onderzoekt momenteel wat zij ‘het anachronistische lichaam’ noemt; het lichaam dat wordt gestuurd door riten zoals magie en andere rituele methodes die indruisen tegen de heersende modern-koloniale opvattingen van lichamelijkheid.  

Victoria Pérez Royo is onderzoeker en hoogleraar podiumkunsten aan de faculteit filosofie (Unizar) en heeft over de hele wereld gedoceerd. Als lid van de onderzoeksvereniging ARTEA concipieerde en coördineerde ze onderzoekscontexten in verschillende kunstencentra zoals het Reina Sofia Museum, La Casa Encendida en Matadero (Madrid).  

Amanda Piña is een Chileens-Mexicaanse kunstenares die in Wenen en in Mexico City leeft. Ze is een erg veelzijdig kunstenaar  wier werk cirkelt rond de politieke en sociale aspecten van beweging, inheemse vormen van kennis en praktijken die de wereld vormgeven. Ook de ‘kolonisering  van de kunsten’ komt aan bod in haar werk. Tot haar artistieke tools behoren: dans- en choreografisch onderzoek, het creëren en cureren van performances, de ontwikkeling van educatieve kaders en het schrijven en redigeren van publicaties over wat zij ‘Bedreigde Menselijke Bewegingspraktijken’ noemt. Piña’s werk valt te situeren binnen de context van podiumkunsten en visuele kunsten. Haar nieuwe creatie EXÓTICA wordt begin juni geco-presenteerd door Kaaitheater op het Kunstenfestivaldesarts. 

Paz Rojo heeft een BA-diploma Choreografie van de School for New Dance Development (Amsterdam University of the Arts) en een doctoraatsdiploma Filosofie in de Schone Kunsten in Performatieve en Mediapraktijken van de Hogeschool voor de Kunsten Stockholm. Ze heeft jarenlange ervaring als docent, organisator van seminars, conferenties, lezingen en supervisor van artistieke projecten in Europese kunstprogramma's en onafhankelijke artistieke initiatieven in Europa en Latijns-Amerika.   

presented by Kaaitheater, VUB Crosstalks, Artea - Universidad de Castilla-La Mancha & La Casa Encendida

DUUR: 90 min.
TALEN: Engels
ACT

This event takes place at La Casa Encendida (Madrid) and will be joinable online via the button above.

Presented by
Kaaitheater VUB/Crosstalks