VIDEO: Nadia Sels

There is no translation available in your language.

Mount Olympus is een epos gebaseerd op de verhalen uit de antieke Griekse mythologie, die tegelijkertijd het mooiste en het vreselijkste in de wereld en de mens verklaren. Maar de Grieken verklaarden het wereldgebeuren niet alleen aan de hand van hun goden. Vanaf de 7e eeuw v.Chr. probeerden de presocratici de wereld ook vanuit de natuur te verklaren, met behulp van de rede. Ze zochten daarvoor naar een wetmatigheid: de logos. De strijd tussen mythos en logos was geboren. Aan de rand van Mount Olympus komt Nadia Sels aan het woord over de rol en het belang van mythen in de onttoverde wereld van vandaag.

There's more

Jan Fabre/Troubleyn

MOUNT OLYMPUS

theatre

MOUNT OLYMPUS
MOUNT OLYMPUS
Kaaitheater
Sat 24.09.16

Jan Fabre shatters Greek tragedy with violence, ecstasy and Homeric laughter. For 24 hours, a maelstrom of images carries you off to a different, labyrinthine time. Climb the mountain – together with 27 performers covering four generations – and become part of this monumental happening.

Nadia Sels

About Mythos & Logos

talk

About Mythos & Logos
About Mythos & Logos
Kaaitheater
Sat 24.09.16

On the edge of Mount Olympus, theoreticians speak about the role and importance of myths in today’s disenchanted world.