Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Het museum voorbij

debate
03.02.2015

De Citroëngarage is om meer dan een reden een symbool van Brussel. Van architecturale parel tot communautair gekrakeel. De discussie spint zich nu vooral toe over de vitrine aan het Saincteletteplein. Maar de eigenlijke garage achter de vitrine – wat een enorm groot volume is en bijzonder waardevol patrimonium – komt in de discussie niet aan bod. Het gebouw is veel meer dan een museum en hierover wil Groen en Ecolo Brussel het gesprek starten.

Omdat het gebouw én de buurt een toekomstgerichte bestemming moeten krijgen, organiseren de Brusselse parlementsleden van Groen en Ecolo een discussie-avond over de toekomst van het gebouw. Architecten, stadsplanners en academici laten hun licht schijnen over het gebouw en over stadsvernieuwing. Kom mee nadenken over de toekomst van het prachtige gebouw.

SPREKERS 

Thomas Stroobants (Centrum Raymond Lemaire van de KULeuven) bestudeerde de garage van binnen en van buiten en maakte er een eigen publicatie over: klik hier.

Joachim Declerck (o.v.), Architecture Workroom Brussels, werkt samen met publieke en private partijen in het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerpstudies die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ontwikkelen op architecturale en stedelijke uitdagingen.

Leon Smets (Emeritus museum- en erfgoedconsulent) geeft advies over materiële en immateriële erfgoed in Vlaanderen (en Nederland).

Freek Persyn, 51N4E, een Brussels architectenbureau dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met architecturaal design, concept development en strategische ruimtelijke transformaties. 

Nicolas Hemeleers (jurst en urbanist) is gespecialiseerd in stadsplanning en als kabinetsmedewerker en-chef van het ministerie van leefmilieu heeft hij pilootprojecten over duurzame stadsontwikkeling vanuit het beleid mee vormgegeven.

Isabelle Pauthier (directeur bij vzw ARAU, l'atelier de recherche et d'action urbaines) ARAU is een Brusselse burgerbeweging die stadsplanning onder de loep houdt en zich bezig houdt met urbanisme en publieke ruimte. Het doel van de drukkingsgroep is burgers actief te betrekken bij het leefbaar maken van een stad.

Kristien Pottie: moderator

 

PROGRAMMA

  • Inleiding door Brusselse parlementsleden Arnaud Verstraete (Groen) en Evelyne Huytebroeck (Ecolo)
  • Thomas Stroobants: Voorstelling gebouw en site
  • Gesprekspanel over de invulling van de Citroënsite en de stedelijke ontwikkeling rond de Kanaalzone, met Joachim Declerck, Leon Smets, Freek Persyn, Isabelle Pauthier, Nicolas Hemeleers en met reacties van Marcel Rijdams en Piet Van Meerbeek (BRAL)
  • Vragen en reacties uit de zaal.
  • Conclusie door Brusselse parlementsleden Annemie Maes (Groen) en Arnaud Pinxteren (Ecolo)
LANGUAGE : Dutch