Gewoon Niet Doen

"Uit je boek weet ik dat jij, net zoals ik in mijn Grand Tour, ook met de trein reist waar mogelijk. In je Handvest voor een actieve medewerking van de podiumkunsten aan een transitie naar rechtvaardige duurzaamheid roep je ondermeer op om niet te reizen met het vliegtuig.

Wat doen we dan als we elkaar ontmoeten? Reisverhalen delen! Voor mij heeft die manier van reizen veel met plezier te maken. Plezier dat ik ook wil delen met anderen. Bij jou ligt het anders. Jij voelt je meer deel van het politieke lichaam. Misschien heeft het iets te maken met je situatie als publiek figuur. Maar het heeft zeker ook te maken met je positie als geëngageerd burger. Jij bent het die je politici kiest. En jij bent het die leeft zoals je wenst dat je wil leven. Dan kan je niet alles zomaar in de schoenen van de politici schuiven. Het is niet omdat zij een grote verantwoordelijkheid dragen, dat jij daardoor ontslagen wordt om iets niet te doen. Jij bent deel van een collectieve morele verantwoordelijkheid. Zo zie jij dat."

Lees het volledige verslag van deze ontmoeting met Benjamin Verdonck door Pieter Bogaert op de grand tour blog van Imagine2020