Patrick Bernier & Olive Martin [FR]

X et Y c/ France... Plaidoirie pour une jurisprudence

X et Y c/ France... Plaidoirie pour une jurisprudence
X et Y c/ France... Plaidoirie pour une jurisprudence

03.12.2010

Twee advocaten wapenen zich met de gastvrijheid van het auteursrecht om de vijandigheid van het vreemdelingenrecht te bevechten

Twee advocaten nemen het op voor ‘X’, een immigrant zonder papieren die het land moet verlaten. In een pleidooi aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gebruiken zij de regelgeving van het auteursrecht om het vreemdelingenrecht buitenspel te zetten: ze stellen X voor als de auteur van ‘een immaterieel kunstwerk in wording’ dat hij maakt in samenwerking met de Europese kunstenaar-met-papieren ‘Y’. In die hoedanigheid kan X volgens hen legaal in het land verblijven. De advocaten op de scène zijn dat ook in het echte leven: Sylvia Preuss-Laussinotte is gespecialiseerd in vreemdelingenrecht, Sébastien Canevet in het recht van intellectuele eigendom. Als toeschouwer neemt u de plaats in van de rechters: aan u om een denkbeeldig vonnis te vellen en misschien een precedent te scheppen voor nieuwe rechtszaken.

• De Franse kunstenaars Patrick Bernier en Olive Martin werken vaak rond migratie en identiteit, in foto’s, installaties, films, performances en teksten. X et Y c/ France... Plaidoirie pour une jurisprudence creëerden zij in de Laboratoires d’Aubervilliers, een kunstencentrum in een Parijse buitenwijk waar veel arbeiders en migranten wonen. Met deze voorstelling leggen zij de cynische tegenstelling bloot tussen de snelle uitbreiding van copyright en intellectuele eigendomsrechten en de steeds beperktere rechten van migranten.

« A mi-chemin entre le documentaire juridique et la fiction théâtrale, Plaidoirie pour une jurisprudence nous amène ailleurs. Elle nous propose un rêve actif. » – Journal du Festival Paroles d’Hiver


concept Patrick Bernier, Olive Martin | performance Sébastien Canevet, Sylvia Preuss-Laussinotte | production Les Laboratoires d'Aubervilliers | support Conseil Général de Seine-Saint-Denis