Lieven De Cauter & Rudi Laermans [BE]

The Return of the Nature State

The Return of the Nature State
The Return of the Nature State

29.03.2013

Natuurtoestanden

Naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe boek Entropic Empire, On the City of Man in the Age of Disaster gaat cultuurfilosoof Lieven De Cauter in gesprek met socioloog en co-auteur Rudi Laermans over de oude en nieuwe ‘natuurtoestanden’, over verhoudingen tussen mensen en niet-mensen, over animaliteit, biopolitiek en cosmopolitiek.