ma di wo do vr za zo
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Everybody is in need of care

conversations
07.06.2023

Kunstenaar Chiara Bersani en curator en producent Giulia Traversi werken al bijna tien jaar samen. Tijdens de vele jaren van gemeenschappelijke kunstpoductie en -presentatie is care work - elkaar aanvullen en ondersteunen - een belangrijk onderdeel geworden van wat ze doen. Het drukte een blijvende stempel op de manier waarop ze werken en op de manier hoe ze over hun werk nadenken. 

Als gehandicapte vrouw, geboren en getogen in Italië, beschrijft Chiara de informele zorg-netwerken waarop ze gedurende haar hele kindertijd en haar volwassen leven kon terugvallen. Ze kijkt zowel naar de hulp die ze nodig heeft gehad als naar de hulp die ze zelf heeft verleend. Ze beschrijft ook de ontzetting, het verdriet en de woede toen ze vaststelde dat "andere mensen in andere delen van Europa een uitkering kregen en dezelfde dingen deden als [zij], maar met een betaalde begeleider" terwijl zij heel wat jaren verbracht met "zoeken naar informele zorgnetwerken" die haar in staat zouden kunnen stellen om te werken. 

Discoursen over zorg - het naar voor schuiven van samenwerkingsverbanden en verwantschap en strategieën van collectieve steun en wederzijdse hulp - zijn theoretisch goed onderbouwd door denkers zoals Donna Haraway, María Puig de la Bellacasa en Joan Tronto, die zich bezig hebben gehouden met intersectioneel feminisme en het méér-dan-menselijke. Méér-dan-menselijke theorieën benadrukken de ideeën van onderlinge afhankelijkheid en van de wederkerigheid van zorg, en kanten zich tegen imperialistische, patriarchale en kapitalistische opvattingen over zorg. Chiara en Giulia stellen zich echter de vraag of de theorie in de praktijk ook echt werkt. Waar begint zorg en waar eindigt zorg? En wat gebeurt er als een zorgrelatie wordt gemonetariseerd? 

Chiara en Giulia vertrekken vanuit méér-dan-menselijke en intersectionele feministische opvattingen rond zorg en bieden er tegelijk een antwoord op. Ze zullen een discussie op gang brengen over de vele vragen die hun gezamenlijke care work heeft opgeroepen. 

Chiara Bersani is een Italiaanse performer en auteur, actief in podiumkunsten, onderzoekstheater en hedendaagse dans. Als speler en regisseur/choreograaf werkt ze in verschillende talen en denkkaders. Haar werk heeft een internationale uitstraling en ontstaat vanuit dialoog met een variatie aan soorten ruimtes. Ze zijn voornamelijk gericht aan “een buur” van het podium. 

• Tijdens hun universitaire studies specialiseerde Giulia Traversi zich in theaterkritiek met hun job als redacteur voor het Italiaanse magazine Atti & Sipari. In 2014 organiseerde hen het Italiaanse dansplatform NID, waarna hen aan de slag ging in Teatro Nazionale delle Toscana. In 2017 stond hen aan de leiding van hun eerste festival in Teatro di Via Verdi (Vicopisano) en stampte het queer festival Festival La torre Starta in Pisa uit de grond. Giulia is nu Chiara Bersani’s manager en curator. 

presented by Kaaitheater, Crosstalks VUB, Rosendal Teater & The environmental humanities research group at NTNU

DUUR: 90 min.
TALEN: Engels
ACT

€ 10/7/4

This event takes place at Rosendal Teater (Tröndheim) and will be joinable online. The link will be available on their website one hour before the start of the lecture.

Presented by
Kaaitheater VUB/Crosstalks