ma di wo do vr za zo
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Over 'tussendenken'

talk
#rethink
12.03.2016

De Nederlandse ‘Denker des Vaderlands’ Marli Huijer verheldert het idee dat filosofie het leven moeilijker moet maken. Ze toont de rijkdom van de – op het eerste gezicht althans – onverenigbaarheid van waarden en ideeën.

Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Daarbij heeft zij speciale aandacht voor de ordenende werking van biomedische, informatie- en communicatietechnologieën.

ŸŸHuijer is Civis Mundi hoogleraar Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, en Lector Filosofie en Beroepspraktijk, De Haagse Hogeschool.

TALEN: Nederlands
HOUSE ON FIRE