Maria Jerez & Edurne Rubio

A nublo

A nublo
A nublo

25.06 – 26.06.2021

Volgens een oude Spaanse volkstraditie riepen dorpelingen de bewolkte hemel rechtstreeks aan om een naderende storm af te wenden. Met een lofzang probeerden ze de bliksem weg te jagen en hagel in regendruppels te veranderen. A nublo!

Deze performance zonder spelers plaatst je in het oog van de storm en temidden van een intense zintuiglijke ervaring – in een landschap dat het midden houdt tussen de scenografie van een opera en een bewolkte vallei, tussen geologie en een pretpark. De personages die je er tegenkomt zijn mensen noch dieren, monsters noch goden, maar wel: natuurfenomenen. In het microklimaat van de theaterruimte komen geodynamische en atmosferische processen op gang, op de plek waar de natuur van het theater en het publiek elkaar ontmoeten én beïnvloeden.

• Edurne Rubio is beeldend kunstenaar. Haar werk leunt aan bij documentaire en vertrekt van oraliteit en het vertellen van verhalen. María Jerez maakt werk op het snijpunt van choreografie, film en beeldende kunst. Daarin wil ze ruimtes van mogelijkheden openen door de ontmoeting met wat ons vreemd is. A nublo is de eerste voorstelling die ze samen maken.


concept & performance Edurne Rubio & María Jerez | light design Leticia Skrycky with the collaboration of Santiago Rodríguez Tricot | sound design Charo Calvo | technical assistance Chris van Goethem, Olivier Theys a.o. | co-production Centro Cultural Conde Duque, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Buda Kunstencentrum, BE Festival, far ° fabrique des arts vivants, Noorderzon / Grand Theater | support Madrid City Council, the Flemish Community, The Flemish Community Commission (VGC), wpZimmer, TNT (Terrassa)

There's more

Programmablad 'A Nublo'

Programmablad 'A Nublo'
Programmablad 'A Nublo'

Programmablad

do 24.06.21

Lees meer over A Nublo