Word up!

In het kader van de lezingenreeks The Hyperpresent gaan we met een groep jongeren op zoek naar woorden of naar taal om het heden te beschrijven. Hoe spreken jongeren over de actualiteit en over kwesties die hen bezighouden? Welke (nieuwe) woorden duiken op in hun taal? Op welke manier brengen ze die woorden op de scène, naar een publiek?

Samen werken we rond twee vandaag heel relevante thema’s: ecologie en identiteit. Via filosofische gesprekken, uitwisselingen met kunstenaars en workshops slam poetry leggen we een parcours af met als eindpunt een toonmoment voor publiek.

Begeleid door Khadija El Kharraz Alami, Anoek Nuyens & Rebekka De Wit.

Interesse om met jouw groep of klas deel te nemen?

audience@kaaitheater.be l 02 201 58 58

Kaaitheater in samenwerking met De Veerman