Jan Decorte / Bloet & Comp.Marius [BE]

Ne Swarte

Ne Swarte
Ne Swarte

08.11 – 10.11.2016

Het mysterie van het leven

Ne Swarte is een nieuwe tekst van Jan Decorte, gebaseerd op Shakespeares Othello (The Tragedy of Othello, the Moor of Venice). Het is een bloedstollende tragedie over passie, alles verterende jaloezie, bedrog en moord. De wereld van de Moorse krijgsheer Othello wordt bepaald door militaire trots en ambitie. Als Othello zijn bevelhebber Jago passeert bij een officiersbenoeming, is de kiem gelegd voor een kille afrekening. Genadeloos druppelt Jago het gif van de jaloezie in het gelukkige huwelijk van Othello en Desdemona. 

Met een radicale poëtische herschrijving ontbeent Jan Decorte de klassieke tekst. Onder de simpele vertelling schuilt een diepe waarheid die rechtstreeks aan het mysterie van het leven raakt. De impact van die waarheid kan niet anders dan beroeren.

ŸNe Swarte wordt gespeeld door Jan Decorte, Sigrid Vinks, Waas Gramser, Kris Van Trier en Herwig Ilegems. Deze kleine ‘Shakespeare-liga’ is niet aan zijn proefstuk toe. Samen maakten zij eerder Wintervögelchen (naar The Winter’s Tale), Niks of Niks (naar Much Ado About Nothing) en Shylock (naar The Merchant of Venice).

Jan Decorte slaat een nieuwe weg in met 'Ne Swarte' - Knack

Decortes anekdotes zijn even interessant als het stuk zelf. - de Volkskrant

'Ik ben te eerlijk geweest.' Een interview met Jan Decorte en Sigrid Vinks in De Morgen

‘Wij werken vanuit een hondenhok.’ Een interview met Jan Decorte en Sigrid Vinks in De Standaard

Sigrid Vinks, de betere helft van Jan Decorte - Een interview in De Standaard Weekblad

Een persoonlijke en fatalitische Othello - Theaterkrant


productie Bloet | coproductie Comp.Marius & Kaaitheater | tekst & regie Jan Decorte met Jan Decorte, Sigrid Vinks, Waas Gramser, Kris Van Trier, Herwig Ilegems | decor Jan Decorte, Johan Daenen | kostuums Jan Decorte, Sigrid Vinks, Sofie D’Hoore | licht Jan Decorte, Luc Schaltin

programmaboekje - programme de salle - evening programme