VIDEO: ON RADICAL BOTANY – TENDRILESQUE WRITING

Presented by VUB Crosstalks and Kaaitheater

 

A Second Series of More-Than-Human Encounters #1. Rond dezelfde tijd dat de voorlopers van Carl Linnaeus (Lobelius, Clusius, Dodoens – van wie de boeken allemaal gedrukt werden door Christoffel Plantijn in Antwerpen) hun merkwaardige en hoogst dubieuze classificatie van planten op punt stelden, zag ‘Radical Botany’ het licht. Radical Botany is een fictiegenre (in literatuur en film) dat de speculatieve energieën van planten ontketent om nieuwe werelden te verbeelden. Het genre speelt op meesterlijke en soms ook gruwelijke manieren met de vraag over de mogelijkheid van planten om zelfstandig te handelen. Het begrip ‘agency’ wordt geherdefiniëerd, 'buiten de noties van verlangen, uitbuiting en macht, buiten de dierlijke logica om.'

Deze lezing focust op ‘tendrilesque writing’, tentaculair schrijven. Wat gebeurt er met het menselijke spraakvermogen als planten ons lichaam binnendringen, wortels door onze aderen kruipen, en we in hybride plantenmonsters veranderen? Wat gebeurt er als we planten via ons laten spreken en wat voor nieuwe taal, nieuwe kennis en nieuwe werelden kunnen daaruit voortkomen? De sprekers exploreren Radical Botany via deze onderwerpen en met een focus op de status van vrouwen en hun relatie tot planten, zoals die wordt voorgesteld in verschillende teksten wat het onderscheid tussen vrouwen en planten heel erg wazig maakt.

20:00 – inleiding door Gosie Vervloessem
20:10 – Platform for Algae DiplomacyHélène Meyer & Filip Van Dingenen
20:20 – keynote lezing door Natania Meeker and Antónia Szabari: Radical Botany: Plants and Speculative Fiction
20:40 – lezing door Gry Ulstein: The Brightness Growing Within: Area X’s Vegetal Becomings
21:00 – Q&A met Gry Ulstein, Natania Meeker & Antónia Szabari (moderator An Mertens)
21:30 – afsluitende woorden

Natania Meeker is docent Franse en vergelijkende literatuurwetenschap aan de University of Southern California. Ze is samen met Antónia Szabari co-auteur van Radical Botany: Plants and Speculative Fiction, gepubliceerd bij Fordham University Press in 2019 en winnaar van de Science Fiction & Technoculture Studies boekprijs. Haar eerste boek is getiteld Voluptuous Philosophy: Literary Materialism in the French Enlightenment (Fordham University Press, 2006). Haar interesses omvatten feministische theorie, de geschiedenis van het Materiële en 18e-eeuwse literatuur en filosofie. Momenteel werkt ze aan een monografie met de voorlopige titel Illusion Without Error, waarin ze – letterlijk en figuurlijk – de verstrengeling onderzoekt van vrouwelijkheid en de materialistische filosofie van de Verlichting. 

An Mertens is kunstenaar, natuurgids en lid van Constant, vereniging voor Kunst en Media in Brussel met een focus op vrije software, vrije cultuur en feminismes. In 2019 lanceerde ze Anaïs Berck, een pseudoniem dat staat voor de samenwerking tussen mensen, algoritmes en bomen. Als collectief openen ze een ruimte waarin menselijke intelligentie een plaats krijgt in gezelschap van plantaardige en artificiële intelligentie. Op dit moment exploreert Anaïs Berck de idee van een algoliteraire uitgeverij, waarin de auteurs algoritmes zijn, voorgesteld met hun contexten en codes; en waarin de inhoud van de boeken wordt bepaald door bomen en de natuur. Een van de grote uitdagingen daarbij is om uit te zoeken hoe je bomen medezeggenschap geeft.  

Antónia Szabari is de auteur van Less Rightly Said: Scandals and Readers in Sixteenth Century France (Stanford University Press, 2010). Onlangs publiceerde ze samen met Natania Meeker Radical Botany: Plants and Speculative Fictions (Fordham University Press, 2019). Ze heeft essays geschreven over de publieke sfeer, vroegmoderne diplomatie, de geschiedenis van de plantkunde, plantenhorror en de ontologie van planten. Een manuscript in boekvorm Agents Without Empire onderzoekt de rol van vertegenwoordigers - van natuurhistorici tot schrijvers, diplomaten en spionnen – in de politiek van het Franse hof in het Ottomaanse Rijk in de zestiende eeuw. Haar huidige project, met als voorlopige titel A Greener New Deal onderzoekt de kracht van speculatieve fictie om plantaardige, niet-menselijke vertegenwoordiging te bedenken voor alternatieve sociale projecten die van belang zijn voor mensen maar niet om mensen draaien. Haar schrijven onderzoekt de kracht van fictie om, bij voorkeur samen, na te denken over de maatschappij en het milieu.

Gry Ulstein is een doctoraatsstudent aan de Universiteit Gent en lid van het door de ERC gefinancierde project "Narrating the Mesh" (NARMESH). Gry is vooral geïnteresseerd in hoe hedendaagse bizarre verhalen ecologische crisissen verbeelden, en de laatste tijd gaat haar werk – gepubliceerd in tijdschriften als  Concentric, Configurations en Collateral – vooral over monsters, agency, onzekerheid en radicale hoop in het Antropoceen. Wanneer ze niet opgeslorpt wordt door haar proefschrift, kan je ze vinden in haar tuin, waar ze verwoed bezig is nog monsterlijkere wijnstokken te temmen.

Gosie Vervloessems artistiek onderzoek richt zich op de positie van de onderzoeker in een tijdperk van meerdere crisissen. Haar werk staat voor de uitdagingen die binnen deze rol ontstaan en zoekt naar nieuwe manieren om kennis te produceren. Haar praktijk is een voortdurende zoektocht naar tools om zich te verhouden tot een wereld die rommelig en chaotisch is. Daarom jongleert ze met, en herinterpreteert ze de praktijken van koken, verteren, co-verteren, immersie of osmose, als instrumenten om die relatie letterlijk te belichamen. Bij het onderzoeken van deze relatie richt ze zich vooral op het concept van de natuur en probeert ze de ideeën die aan dit concept ten grondslag liggen te ontrafelen. Daarbij identificeert ze zich als een Sick Detective, een personage dat het plantenrijk als mogelijke bondgenoot in haar onderzoek betrekt. Haar werk is sterk geïnspireerd door plantenbiologie, stripboeken en horrorfilms. Het wordt vooral gepresenteerd als een lecture-performance, in de vorm van workshops of publicaties.


Part of A Series of More-Than-Human Encounters, curated by Kaaitheater & Crosstalks in dialogue with Gosie Vervloessem, Olave Nduwanje, Mihnea Tanasescu & Marialena Marouda.

There's more

Marisol de la Cadena, Isabelle Stengers & Mandrill Kin

How Large is a Person?

talk debat

How Large is a Person?
How Large is a Person?
Kaaistudio's
di 14.12.21

Tijdens deze avond onderzoeken we hoe de menselijke persoonlijkheid is geconstrueerd, en hoe die kan worden gedecentreerd en uitgebreid naar verschillende manieren van zien en zijn. Door middel van kritische antropologie en wetenschapsfilosofie verkennen we de rijke epistemologische en ontologische erfenis van verschillende manieren van zijn en van kennis opbouwen. Daarnaast heeft de individuele mens de collectieve en inter-soortelijke manieren van kennisopbouw verdrongen, zoals die in de wetenschappen wel blijven bestaan maar vaak niet erkend worden. Onder de pletwals van de moderniteit zullen de vele mogelijkheden voor een meer gemoedelijke toekomst verkend worden.

Gosie Vervloessem invites

Radical Botany – tendrilesque writing

talk debat

Radical Botany – tendrilesque writing
Radical Botany – tendrilesque writing
Kaaistudio's
di 19.10.21

Deze avond focust op ‘tendrilesque writing’, tentaculair schrijven. Wat gebeurt er met het menselijke spraakvermogen als planten ons lichaam binnendringen, wortels door onze aderen kruipen, en we in hybride plantenmonsters veranderen? Wat gebeurt er als we planten via ons laten spreken en wat voor nieuwe taal, nieuwe kennis en nieuwe werelden kunnen daaruit voortkomen? We exploreren Radical Botany via deze onderwerpen en met een focus op de status van vrouwen en hun relatie tot planten, zoals die wordt voorgesteld in verschillende teksten waarin het onderscheid tussen vrouwen en planten heel erg wazig wordt.