How to Be Many? in 2021

how to be many in the city? in society? in a theatre?
how to be many and have an impact?
how to be many on earth — together with other species and nature?
how to be many within ourselves?
how to give voice to many — and listen to each other?

Eind 2019 kwamen Agnes Quackels en Barbara Van Lindt als nieuwe artistieke en algemene coördinatoren binnen in het Kaaitheater. Ze brachten een motto mee – of beter, een vraag: How to Be Many? Een vraag die vele vragen in zich draagt. Deze vraag, met haar vele vertakkingen, zal het Kaaitheater de komende jaren leiden.

Kaaitheater heeft sinds zijn ontstaan in 1977 school gemaakt als podium en partner voor kunstenaars die hun volstrekt eigen artistieke werelden en talen creëren. Vaak bevragen deze kunstenaars het medium, rekken ze de grenzen ervan op en brengen er nieuwe elementen in binnen. Wat is er mogelijk in het theater, op een scène? Met welke lichamen, stemmen, verhalen? Met oude en nieuwe technologie? Wat kan als podium dienen? Experiment en bevraging zijn de drijfveren van telkens nieuwe generaties artiesten, en leiden tot rijke oeuvres binnen de hedendaagse (internationale) podiumkunsten. Met trots en zorg presenteren we dit brede spectrum aan makers.

How to share power with many?
Vandaag willen we met een zelfde bevragende houding ook de achterkant van ons programma benaderen, en nieuwe vormen van werken uitproberen. How to Be many? is niet alleen een vraag die weerklinkt in de maatschappij, het is ook een opdracht voor onszelf: onderzoeken hoe je als kunstencentrum de meerstemmigheid van de stad beter kan weerspiegelen. In de organisatie, op het podium en in het publiek.  Dat doen we door ons meer op te stellen als faciliterend platform. Door niet alleen vòòr een publiek, maar ook mét meerdere publieken gestalte te geven aan een programma.

We begonnen met een uitnodiging tot gesprek aan verschillende in Brussel gevestigde organisaties en individuen die werken rond gemeenschapsvorming, sociale rechtvaardigheid en/of artistieke praktijken en hun weg nog niet vonden naar de grotere podia in de stad. We startten elk gesprek met deze vragen: ‘Wat missen we in onze theaters vandaag? Welke thema’s wil je aan bod laten komen in het theater? Kunnen we jullie uitnodigen om host te zijn in ons theater, zodat jullie zelf andere mensen kunnen uitnodigen? Als het Kaaitheater een gereedschapskist is, hoe zouden jullie die willen gebruiken?’

We zijn dankbaar dat we nieuwe samenwerkingen kunnen aangaan met vele mensen en organisaties. Ze helpen ons om te leren hoe ruimte, tijd en budget met anderen te delen. Want zonder mede-auteurschap, geen mede-eigenaarschap.

Citylab, Mophradat, For All Queens!, Wipcoop, Mothers&Daughters… vervoegen de bestaande partnerschappen met Moussem, Globe Aroma en workspacebrussels. Ze zorgen ervoor dat het Kaaiprogramma gevoed wordt door meer perspectieven en ervaringen. Zo verruimen we samen het spectrum van narratieven en artistieke praktijken.

How to give voice to many — and listen to each other?
Daarbinnen tekenen zich nieuwe thematische lijnen af, zoals We Hear You(th). Projecten versterken de stem van kinderen en jongeren: hun kijk op de wereld en haar regels, de clashes met opgelegde verwachtingen, hun precieze en wilde fantasieën over samenleven in de toekomst. Verschillende makers luisterden naar hun ervaring binnen gezinnen en scholen, naar hun dromen en angsten. Ze werkten met kinderen en jongeren zelf, en creëerden elk een andere artistieke ontmoeting die vaak confronterend, visionair en grappig is. Van intieme één op één projecten tot voorstellingen in de grote zaal. Bedoeld voor volwassenen, als een uitwisseling over generaties heen, gemedieerd door eigenzinnige en fijnzinnige artistieke vormtalen.

How to be many in the city?
Ook onder de straatstenen en het grauwe beton zoeken we naar het superdiverse leven, in de vorm van (metaforische) stranden, het moeras, mycelium netwerken, of het bos. Dat doen we in gebundelde programma’s van enkele dagen, telkens met een andere focus. Deze programmalijn hebben we Sous les pavés, het strand | Onder de stenen, la plage gedoopt. Een eerbetoon aan de Situationisten die in ‘68 durfden te dromen van alternatieven voorbij de bestaande systemen die ons voorspiegelen dat er geen alternatief is. De middelen: performance, poëzie, protest, literatuur, discours, bijeenkomsten...  De inzet: een rechtvaardige stad ‘for the many’ die als vruchtbare humus de juiste voorwaarden creëert voor een bloeiend stadsleven. Een stad ook die bewust plaats maakt voor die levensvormen die niet zelden onder de voet worden gelopen in grootscheepse processen van stadsontwikkeling: de sociaal-economisch lagere klassen, vrouwen, mensen met een cultureel diverse achtergrond, de LGBTQ+ gemeenschap, kinderen, mensen met een beperking, en niet te vergeten de natuur.

Het Kaaitheater biedt een open podium aan makers en denkers die experimenteren met andere manieren van leven, werken en wonen. Het gaat om kritische stemmen die de grondvesten bevragen waar klassieke top-down stadsplanning, op rust. Zij onderzoeken duurzame strategieën die mens en natuur centraal stellen. Om vanaf de grond te bouwen aan alternatieve systemen voor een ander mogelijk Brussel.

Who is part of the many?
In lijn met het motto How to Be Many? proberen we tickets zo toegankelijk mogelijk te maken, voor een zo groot mogelijke verscheidenheid aan mensen.

In het najaar van 2020 hanteerden we uitzonderlijk een eenheidsprijs van € 10, en een vijfde van ons publiek gaf aan voor het eerst een ticket te kopen. Het zomerprogramma 2021 grepen we aan om hierop verder te denken met een pay what you can-experiment. Bij elke voorstelling hoort een suggestieprijs, de prijs die vroeger als standaardtarief gold. Aan de bezoeker om te bepalen of die ticketprijs past binnen hun huidige financiële situatie... of eerder niet. Als een lager tarief het zou vergemakkelijken om naar het theater te komen, ben je vrij dat tarief te selecteren. Kan je een hogere ticketprijs betalen? Dan maak je het voor anderen mogelijk minder te betalen.
Door te vertrekken van de financiële draagkracht van bezoekers, in plaats van kortingscategorieën die willekeurig kunnen zijn, kan dit op solidariteit gestoelde systeem het voor meer mensen mogelijk maken om het theater te bezoeken.
Voor de start van de ticketverkoop van najaar 2021 evalueren we of en hoe we dit prijsbeleid kunnen verderzetten. Dank voor jullie medewerking aan dit experiment!

‘How to Be Many?’ draait om stemmen, verhalen en lichamen. Veel stemmen, veel verhalen, veel lichamen. In één samenleving. In één stad. In één theater. Een theater door en voor velen.

There's more

(Not) Easy to Be Many?

Eindelijk weer samen in het donker

(Not) Easy to Be Many?
(Not) Easy to Be Many?

Artikel

do 24.06.21

Met veel zijn is niet eenvoudig.
Maar het is uitdagend, opwindend, en vooral heel erg nodig.