ma di wo do vr za zo
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Kaaitheater zoekt gedreven leden voor het bestuur en de algemene vergadering van de vzw

Wanted
17.07.23

Kaaitheater wenst het bestuur en de algemene vergadering van de vzw inhoudelijk te versterken met expertise die complementair is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Het bestuur en de algemene vergadering bepalen, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid en de strategie van de organisatie.

Kaaitheater is een podium voor dans, theater, performance, muziek en debat in Brussel. Dit huis, dat ontstond in 1977 als pionier van vernieuwende podiumkunsten, groeide uit tot een platform voor zowel artiesten van de Vlaamse Golf, als nieuwe generaties podiumkunstenaars. 
Onder het motto How to Be Many? maakt het team van Kaaitheater ruimte voor een breed spectrum aan bezoekers, artiesten, verhalen en perspectieven, om de meerstemmigheid van de samenleving beter te leren weerspiegelen. Dat doen we in samenwerking met vele partners.

Het Kaaitheater aan Sainctelettesquare wordt momenteel verbouwd. In 2026 trekt de ploeg van ongeveer 38 medewerkers in dit nieuwe gebouw dat met een tweede zaal, een stadsbalkon en ruimte voor kunstenaars en publieksgroepen, de nieuwe stedelijke kunstenpool aan het kanaal uitstraling zal geven.

Kaaitheater werd in 2023 positief beoordeeld in het kader van het kunstendecreet als organisatie met een werkingssubsidie voor 2 beleidsperiodes en sloot als ‘tienjarige instelling’ een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. 

Kaaitheater wenst het bestuur en de algemene vergadering van de vzw inhoudelijk te versterken met expertise die complementair is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Het bestuur en de algemene vergadering bepalen, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid en de strategie van de organisatie.

Het bestuur, dat momenteel 8 leden telt, komt gemiddeld 5 à 6 keer per jaar samen. Het bestuur ondersteunt Kaaitheater in het realiseren van de missie, garandeert de continuïteit en ziet toe op een correcte uitvoering van de beheersovereenkomst. Kaaitheater zoekt 4 nieuwe bestuurders.

De algemene vergadering, die voorlopig uit 12 leden bestaat, komt jaarlijks 3 à 4 keer samen. De algemene vergadering kan o.m. beslissen over wijzigingen van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen, de ontbinding van de vzw… Kaaitheater zoekt 2 nieuwe leden van de algemene vergadering.

Leden worden niet vergoed, behalve voor vervoerskosten. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De voertaal tijdens vergaderingen is Nederlands en de bijeenkomsten worden hybride (live + digitaal) georganiseerd.

PROFIEL VAN DE KANDIDAAT LEDEN

ALGEMEEN 

 • betrokkenheid, interesse en dienstbaarheid aan de missie en visie van de organisatie en meer specifiek aan de waarden en strategische doelen zoals door de huidige directie uitgezet; 
 • interesse in het Vlaamse/internationale (podium)kunstenveld en/of cultuurbeleid; 
 • beschikbaarheid qua tijd; 
 • onafhankelijkheid in opstelling en meningsvorming; 
 • competentie om langetermijndoelstellingen uit te zetten in het belang van de organisatie;

SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID in 1 of meerdere van de volgende domeinen 

 • ondernemerschap, commerciële inzichten 
 • netwerk, contacten en affiniteit met (cultuur)beleid 
 • financiële competenties, risicobeheer 
 • stadsontwikkeling, gebouwbeheer 
 • personeelsbeleid, HR 
 • marketing, (crisis)communicatie en/of data en digitalisering

Elke kandidaat handelt integer en ethisch en is zich bewust van eventuele structurele belangenconflicten. 

PROCEDURE

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je beknopte cv en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van het bestuur, mevrouw Bénédicte Lobelle, bestuur@kaaitheater.be vóór 15 september 2023.

Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit tussen huidige en nieuwe leden m.b.t. de hogervermelde gevraagde expertise en de globale genderverhouding en diversiteit in bestuur en algemene vergadering. 

Rekening houdend met het profiel, de relevante ervaring en de motivatie zal een selectiecomité binnen het bestuur kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en hiervan verslag uitbrengen aan het volledige bestuur en de directie.

Op de algemene vergadering van 24 oktober streven we naar de aanstelling van 4 nieuwe bestuurders en 2 leden van de algemene vergadering.

Je gegevens en informatie worden vertrouwelijk behandeld.

VRAGEN?

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Barbara Van Lindt of met Agnès Quackels, algemeen en artistiek coördinatoren van Kaaitheater vzw.