Prometheus Ensemble [Brussels]

Works by Mauricio Kagel

Works by Mauricio Kagel
Works by Mauricio Kagel

20.10.2007

Het Prometheus Ensemble werd opgericht in 1993 door dirigent Etienne Siebens. Het ensemble focust op ensemblemuziek van de eerste helft van de twintigste eeuw. Stravinsky, Ravel, Debussy, Schönberg, Webern e.a. staan regelmatig op het programma. Het repertoire blijft echter niet beperkt tot deze ene periode uit de muziekgeschiedenis maar brengt een weldoordachte mix van klassieke en hedendaagse muziek: Bach, Mozart, Beethoven en Brahms worden geplaatst naast Jonathan Harvey, Iannis Xenakis, Galina Ustvolskaya, Heinz Holliger of György Kurtág. Daarnaast werkt het Prometheus Ensemble aan projecten waarbij verschillende kunstvormen worden samengebracht. Zo brachten zij Variété Concert - Spectacle für Artisten und Musiker van Mauricio Kagel, verschillende muziektheaterproducties van Peter Maxwell Davies, of de succesvolle opera The woman who walked into doors van Kris Defoort. Het Prometheus Ensemble werkt ook regelmatig samen met het Collegium Vocale Gent en Philippe Herreweghe.

Voor dit concert dirigeert Mauricio Kagel zelf drie van zijn werken. Kagel is een naam als een klok in de muziek van onze tijd, hij leverde een niet geringe bijdrage aan wat vandaag gemeenzaam muziektheater heet en is een ondogmatisch componist die in zijn werk een baldadige, provocerende humor niet schuwt. Hij is ook bedrijvig als cineast, theatermaker, filosoof en literator.


Mauricio Kagel – Kammersymphonie (38’)
Pour flûte, clarinette, clarinette basse, trompette, tuba, percussion, harpe, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse

Pause (20’)

Mauricio Kagel - Phantasiestück (16’)
Pour flûte solo et piano (ensemble invisible : clarinette, clarinette basse, violon, alto, violoncelle)

Mauricio Kagel - Stücke der Windrosen: Westen (20’)
Pour clarinette, percussion, piano, harmonium/deux violons, alto, contrebasse