Urban Farming Bus Tour

Urban Farming Bus Tour

Urban Farming Bus Tour
Urban Farming Bus Tour

09.06.2012

Voedselproductie middenin de stad, het is dé trend van het moment. Ook de Brusselse stadslandbouw leeft en heeft potentieel. Maarten Roels (U-Gent) begeleidt een bustocht langs een aantal stadstuinen en stadsboerderijen.

Van volkstuintjes en stadsbijen tot vertical farming en eetbare daken, aan initiatieven geen gebrek. De redenen zijn divers maar urgent: het versterken van sociale cohesie, reduceren van voedselkilometers, waar-komt-het-eten-vandaan-educatie, klimaatverandering en behoud van groen in de stad. Op een ogenblik dat 50% van de wereldbevolking in verstedelijkt gebied woont, kan de bijdrage van deze ‘stadslandbouw’ aan het leefbaarder en duurzamer maken van de stad niet overschat worden.

Op de expo Voorraad BRXL Réserve stellen verschillende bestaande initiatieven hun projecten voor bieden hun producten te koop aan.


En collaboration avec Le Début des Haricots, Centre d’Ecologie urbaine, Okno