Christine De Smedt / les ballets C de la B [BE]

Untitled 4

Untitled 4
Untitled 4

17.04 – 18.04.2012

Tot nu weerde choreografe Christine De Smedt elk persoonlijk verhaal uit haar werk. ‘Wat maakt mijn verhaal in godsnaam interessant voor een publiek?’ Maar in Untitled 4 wordt het persoonlijke net het thema van de voorstelling. Wat is het persoonlijke? Hoe voer je het op of hoe drukt het zich uit in een artistiek werk? Met deze en andere vragen stapte De Smedt naar haar collega-choreografen Jonathan Burrows, Alain Platel, Xavier Le Roy en Eszter Salamon. Op basis van deze interviews creëerde zij vier kunstenaarsportretten die evolueren tot een zelfportret van De Smedt waarin ze zoekt naar de essentie van het portret door kopiëren, imiteren, toeëigenen, direct en indirect citeren.

The son of a priest
‘I would leave a signature’
Self-reliance
A woman with a diamond

  
Zij staat alleen op de scène, met een voorstelling die een verlangen naar auteurschap uitdrukt maar dat auteurschap tegelijk uit handen geeft. Het resultaat is een ‘verontrustend’ beeld naarmate zij gebaren, woorden en verhaallijnen overneemt en uitwisselt met de gesprekspartners die haar bewonen. Het persoonlijke is niet langer het unieke maar de pastiche die ontstaat door kopiëren, imiteren, assumeren, identificeren, enz. De artistieke identiteit krijgt vorm door de grens met de niet-identiteit op te zoeken, door zich op een radicale manier een ‘ander’ toe te eigenen.
  

• Christine De Smedt is al 20 jaar verbonden aan les ballets C de la B waar haar werk zich situeert op de grens tussen dans/performance, choreografie, artistieke coördinatie en artistieke projecten van diverse aard.


concept & performance Christine De Smedt | artistic support & collaboration Kristien van den Brande, Bojana Cvejic, Vladimir Miller, Ana Vujanovic | voice coach & advice songs Eurudike De Beul | video Nele Keukelier | technique Wim Piqueur, Bennert Van Cottem | apprentice technique Mattijs Otté | production les ballets C de la B | co-production
Musée de la danse/Centre chorégraphique national de Rennes et Bretagne,
BUDA (Kortrijk), PACT Zollverein (Essen), Next Festival – Espace
Pasolini, Théâtre International (Valenciennes) | support Vlaamse Overheid, Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen