Lietje Bauwens & Wouter De Raeve/431

The Northern Quarter; a collection of stories

The Northern Quarter; a collection of stories
The Northern Quarter; a collection of stories

10.09 – 11.09.2021

Lietje Bauwens en Wouter De Raeve stellen een restant van de WTC-torens tentoon in het Kaaitheater. In de jaren 60 was dit bouwproject een ambitieuze droom, vandaag zijn de torens reeds afgedankt. Wat te doen met de brokstukken van het mislukte modernisme, het afval van het huidig kapitalisme? Biedt wat er vandaag wordt gebouwd op deze restanten een waardig alternatief, of is er nood aan nieuwe opties?

De Noordwijk, een levendige en heterogene wijk met een complexe geschiedenis, wordt vaak als desolaat en problematisch geportretteerd. Deze beeldvorming maakt het voor projectontwikkelaars en politici makkelijk om de sociale realiteit aan de kant te schuiven en eigen plannen door te drukken. Zo gaat de Noordwijk momenteel door grondige transformaties vanwege vele grootschalige projecten. Voor de bewoners en sociale organisaties van de wijk is het helaas niet duidelijk wat er precies staat te gebeuren, en wie waar achter zit. Op 10 september presenteert 431 naast het artefact van de WTC-torens, een aanzet tot overzicht van alle private en publieke plannen voor de wijk. Het is een eerste stap om werk te kunnen maken van een Noordwijk waar de sociale noden als vertrekpunt gelden.

There's more

Le Quartier Nord, une collection d’histoires

Le Quartier Nord, une collection d’histoires
Le Quartier Nord, une collection d’histoires

Artikel

wo 15.12.21

Wouter De Raeve and Lietje Bauwens attempted to give an overview (and interpretation) of all the public and private plans that are projected onto the northern quarter of Brussels. On 10 sept 2021, they presented the booklet Le Quartier Nord, une collection d’histoires at Kaaitheater during SOUS LES PAVÉS, HET STRAND / ONDER DE STENEN, LA PLAGE. Get a sneak peek or order the pdf.