Kaaitheater, Imagine 2020 & Vlaams Theater Instituut / Eco Podia present

Slow Boat Conference

Slow Boat Conference
Slow Boat Conference

26.11.2010

De eerste Slow Boat conferentie werd in juni 2009 in Londen georganiseerd door het productiehuis Artsadmin en The British Council. In deze Brusselse editie willen we voortbouwen op de bevindingen uit Londen en de problematiek toetsen aan de Belgische artistieke situatie. Hoe bouwen we voort aan een internationale kunstpraktijk met de socio-ecologische crisis als horizon? Dat is de inzet. 
 
We stellen o.a. de volgende kwesties aan de orde:
 
Hoe kunnen we de ecologische voetafdruk van al ons reizen en toeren effectief naar beneden halen? ‘Time is money’, maar snellere verplaatsing betekent meestal ook meer CO2-uitstoot. Is vertraging een optie en wat levert het op? Is betere en efficiëntere samenwerking en netwerking een middel om de CO2-uitstoot omlaag te halen? 
 
Hoe ziet een internationale kunstpraktijk er uit na de ‘cheap flights’? Zijn termen als ‘re-localizing’ of ‘permaculture’, die in het discours over een transitie naar een duurzame samenleving steeds luider klinken, ook relevant binnen de kunsten?
 
Is het nomadisch bestaan van vele kunstenaars nog langer wenselijk? Zijn gefragmenteerde creatieprocessen, verdeeld over meerdere korte residenties op steeds verder uit elkaar liggende locaties vruchtbaar en inspirerend of maken ze het artistieke discours net kwetsbaar en minder relevant? En wat met de ecologische voetafdruk van al dat residentiehoppen?
 
Is de internationale kunstpraktijk naar analogie met de financiële wereld een artificieel construct dat rond en boven de wereld is gespannen “waarin een internationale kunstelite zich losgezongen heeft van de maatschappelijke realiteit” (David Van Reybrouck tijdens Joining the Dots)? Heeft deze praktijk m.a.w. zijn eigen identiteitsvorming gecreëerd waarbij mobiliteit an sich even belangrijk is geworden als de redenen waarom we ons verplaatsen? 
 
 
Gastsprekers:
 
Sian Alexander - JULIE’S BICYCLE 
Julie's Bicycle is working with the creative industries to co-ordinate and catalyse best practice in sustainability and develop cultural leadership around climate issues to reduce the sector’s greenhouse gas (GHG) emissions. JB helps organisations understand their carbon impacts and take responsibility for reducing them by providing clear, practical advice and support, based on the best available research, tools and resources.
 
Sian Alexander is Julie’s Bicycl’s theaterspecialiste en zal  in Brussel het uitgebreide rapport “Moving Arts: Managing the Carbon Impacts of our Touring” voorstellen. 
 
 
Jan Goossens, directeur KVS, Brussel
Jan Goossens gaat dieper in op de maatschappelijke contextualisering van de internationale kunstpraktijk. 
 
 
Judith Knight, Artsadmin, London
Judith Knight stelt de resultaten voor van de eerste Slow Boat conferentie in Londen.