Fatima Mernissi with Sarah Bracke & Zakia Salime

Sexism, Sharia and the Spectre of the Arab Muslim Man

Sexism, Sharia and the Spectre of the Arab Muslim Man
Sexism, Sharia and the Spectre of the Arab Muslim Man

28.09.2017

De Sharia-wetgeving in de hudige globale context

Is seksisme wel eigen aan de islam? Vanwaar komt het hedendaagse schrikbeeld van de seksistische moslim en hoe wordt het gevoed? Tijdens dit salongesprek vertrekken sociologen Sarah Bracke en Zakia Salime vanuit deze vragen om het vermeende seksisme bij de Arabische moslimman en in de Islamitische Sharia-wetgeving onder de loep te nemen. Tegelijk trekken ze het onderwerp ook open: in welke mate kan een religieuze wetgeving samengaan met de universele rechten van de mens? Ze stellen niet enkel de vraag of dit mogelijk is, ook of het wenselijk is.

• Sarah Bracke is sociologe aan Universiteit Amsterdam en gespecialiseerd in gender, religie en secularisme, en culturalisering- en racialiseringsprocessen. Zakia Salime (Rutgers University, V.S.) is eveneens sociologe en voert o.m. onderzoek naar de politieke economie van de war on terror en islamitische samenlevingen en bewegingen.

• De Marokkaanse sociologe Fatima Mernissi (1940–2015) was de grote inspirator voor de ontwikkeling van het feminisme in de moslimwereld. Haar werk verkent het spanningsveld tussen macht, gender en islam en slaat bruggen tussen het Westen en de Arabische wereld. Na een succesvolle ode aan haar gedachtegoed in de Kaaistudio’s, lanceerde de VUB in januari 2017 de Fatima Mernissi Leerstoel, eveneens in de Kaaistudio’s.


Organisatie VUB/Fatima Mernissi Leerstoel en Kaaitheater