RITS [Brussels]

Retool Earth #4 – Poverty

Retool Earth #4 – Poverty
Retool Earth #4 – Poverty

05.03.2009

Zal de kloof tussen rijkdom en armoede zich deze eeuw verder verdiepen en verbreden? Of zullen we de millenniumdoelstellingen halen tegen 2020? Of zullen klimaatfactoren armoede in de hand werken? In België leeft 15% van de bevolking op of onder de armoedegrens. In Brussel ligt dat getal nog hoger. Ook kunstenaars hebben het niet breed.

Het academisch onderzoek van het Rits rond de 21ste eeuw, editie 4, graaft zich de armoede in: kunstenaars, wetenschappers, journalisten, studenten en ander loslopend wild geven een voorzet in publieke richting.


organisation Rits Department of the Erasmus College | in association with Cosmopolis interdisciplinary research group (VUB) and Kaaitheater