Marc Vanrunxt, Kunst/Werk & Champ d’Action [Antwerp]

RAUM

RAUM
RAUM

08.12 – 09.12.2006

Een samenzwering van muziek, dans en scenografie

In RAUM gaan choreograaf Marc Vanrunxt en het ensemble voor nieuwe muziek Champ d’Action een nieuwe samenwerking aan. Opnieuw kiezen zij voor de rijke muzikale wereld van de Amerikaanse componist Morton Feldman. Met de composities Patterns in a Chromatic Field (voor piano en cello) en Crippled Symmetry (voor fluit, piano en glockenspiel), beide uit 1981, worden we geconfronteerd met het meer monumentale facet van Feldmans oeuvre.

Drie uur lang worden we meegenomen in een brede stroom van tijd en ruimte, van kijken en luisteren. Het tempo van de voorstelling is traag, zonder dramatische climaxen of ‘gebeurtenissen’. Feldman weeft een compositie als een Turks tapijt of als een minimaal schilderij van Mark Rothko of Barnett Newman. In het eerste deel (Patterns in a Chromatic Field) focust de choreografie op helderheid en strengheid: drie dansers en twee muzikanten in het spanningsveld tussen chaos en monotonie. In het tweede deel (Crippled Symmetry) wordt de toeschouwer zelf midden in het weefwerk van voortdurende transformaties geplaatst.

RAUM vraagt de toeschouwer zich over te geven aan tijd en ruimte, aan visuele en auditieve indrukken. RAUM is een ervaring die schaamteloos tijd neemt voor zichzelf en ‘tijd nemen’ betekent ‘ruimte creëren’. Choreografie en scenografie (beeldend kunstenaars Koenraad Dedobbeleer en Kristof Van Gestel) komen voort uit een intens luisteren naar de muziek, en zweren ermee samen om te komen tot een ervaring die dans en muziek samen op gelijke voet aanwezig stelt, als dragers van ruimte en tijd.


chorégraphie Marc Vanrunxt
scénographie Koenraad Dedobbeleer, Kristof Van Gestel
danseurs Etienne Guilloteau, Eva Kamala Rodenburg, Gabi Sund
piano Yutaka Oya
violoncelle Arne Deforce
percussion Fedor Teunisse
flûte Sabine Warnier
musique 'Patterns in a Chromatic Field' et 'Crippled Symmetry' de Morton Feldman
production Kunst/Werk et Champ d’Action (Anvers)
coproduction Kaaitheater
avec le soutien du Gouvernement flamand