Lieven De Cauter & gasten [BE]

Pleidooien voor een poëtische filosofie / Proeven van filosofische poëzie

Pleidooien voor een poëtische filosofie / Proeven van filosofische poëzie
Pleidooien voor een poëtische filosofie / Proeven van filosofische poëzie

29.05.2018

Naar aanleiding van de publicatie van Van de grote woorden en de kleine dingen, het nieuwste boek van Lieven De Cauter, gaat in het Kaaicafé een avond door over poëtische filosofie en filosofische poëzie, met dichter romancier Jeroen Theunissen en theatermaker Pieter De Buysser. Na een paar ‘readings’ wisselen de auteur en zijn gasten van gedachten over het snijpunt tussen poëzie en filosofie, tussen sprookje en onttovering. Het gaat ook om een eerherstel of om een late poets. Sinds Plato de dichters uit zijn utopie verjoeg, is het altijd blijven knagen. Gedurfde hypothese: alleen de dichters-filosofen kunnen de wereld redden.