Debatavond

Parken en groene ruimten in de 21ste eeuwse stad

Parken en groene ruimten in de 21ste eeuwse stad
Parken en groene ruimten in de 21ste eeuwse stad

10.09.2013

Stadsgroen maakt vrij: parken en groene ruimten in de 21ste eeuwse stad

Steden groeien. Zeker een stad als Brussel zal tegen 2040 ruim 1,4 miljoen inwoners tellen, een groei van 20 procent. Groeninfrastructuur is dan ook onontbeerlijk om het samenleven in de stad aangenaam te maken. Bestaande parken die in de steden er soms verlaten en verwaarloosd bij liggen, moeten herdacht worden op grond van de veranderende behoeften van de stadsbewoners, zonder te raken aan het karakter van historisch waardevolle parken. Bovendien moeten steden ook nieuwe parken of nieuwe groenruimte in de brede zin van het woord creëren. En daarbij moet gekeken worden hoe publieke en private belangen een park nieuw leven kunnen inblazen. Hoe kan het private initiatief inbreng hebben in de totstandkoming van kwaliteitsvol groen in de stad? Dit alles kan op verschillende manieren, denk maar aan de High Line en Bryant Park in New York, waar de parken beheerd worden door een private onderneming.

Vlaams volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri en Brussels volksvertegenwoordiger Els Ampe brengen experts, belangengroepen en politici rond de tafel om te debatteren over dit boeiende thema. Hoe moeten steden en in het bijzonder Brussel omgaan met de bevolkingsgroei, de druk op de openbare ruimte en het creëren van groeninfrastructuur voor de bevolking? Welke obstakels zijn er voor steden om te investeren in groen in de stad? Hoe kan Brussel of hoe kunnen steden de mensen een kwalitatieve leefomgeving bieden? Welke innoverende projecten uit binnen- en buitenland zouden kunnen toegepast worden in Brussel en in andere steden? Welke rol kan het private initiatief spelen bij de realisatie van kwaliteitsvol groen in de stad? Welke obstakels zijn er momenteel voor het private initiatief om te investeren in parken? Hoe moet Brussel en hoe moeten steden in het algemeen omgaan met historisch waardevolle parken? Hoe kan dit rijmen met de vraag naar een hedendaagse invulling van parken en groene ruimten?
 
 
Met onder meer:
Khadija Zamouri - Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Koekelberg
• Els Ampe - Brussels volksvertegenwoordiger en schepen in Brussel-Stad
Minister Guy Vanhengel - Minister van Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen in de Brussels Hoofdstedelijke Regering
• Steven Stolk - planoloog bij SITE Urban development, Amsterdam
• Elke Vanempten - onderzoeker Departement Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Erasmushogeschool en Departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimetlijke Planning - K.U.Leuven
• Jan Parys - lector Departement Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Erasmushogeschool en Business Manager Ruimte en Milieubeleid Antea Group
• Sofie Troch - ingenieur-architect en projectleider Team Vlaams Bouwmeester
• Liesbet De Keersmaecker - Ambassadeur Groene Steden - Agentschap Natuur en Bos
 
Moderator: Jeroen Roppe (FM Brussel)

Een organisatie van het Willemsfonds Koekelberg