ZOO / Thomas Hauert & Chrysa Parkinson - Jonathan Burrows & Matteo Fargion

Parallallemande (working title) - Short versions of Both Sitting Duet & The Quiet Dance

Parallallemande (working title) - Short versions of Both Sitting Duet & The Quiet Dance
Parallallemande (working title) - Short versions of Both Sitting Duet & The Quiet Dance

11.10.2006

De geheimtaal van het lichaam

In de choreografieën van Thomas Hauert is improvisatie altijd een motor en inspiratiebron geweest: het lichaam heeft zijn eigen geheimtaal en via improvisatie komt die naar boven. Samen met Chrysa Parkinson maakt Hauert een reeks solo’s en duetten op de Allemande van Partita II, BWV 1004 van J.S. Bach. Tussendoor brengen Jonathan Burrows en Matteo Fargion korte versies van Both Sitting Duet en The Quiet Dance.

Thomas Hauert over Parallallemande (working title): "De voorstelling is gebaseerd op een compositie van J.S. Bach voor een solo-instrument, de Allemande uit de Partita ll, BWV 1004. Ik heb twee opnames boven elkaar geplaatst: een versie gespeeld door een viool en een andere door een trompet. Beide versies zijn onderling erg verschillend in kleur, dynamiek en tempo, omdat de musici het stuk als solist spelen. Bovendien hebben de twee instrumenten specifieke eigenschappen of beperkingen. Het horen van de twee versies tegelijkertijd is een heel bijzondere luisterervaring. Behalve de vanzelfsprekende contrapunten, harmonieën en dissonanties, is het alsof we de beweging van de muziek (de melodieën, de dynamiek) op een ruimtelijke manier ervaren in ons hoofd. Onze aandacht wordt in twee gesplitst om beide instrumenten te volgen. Soms worden we misleid en horen we een nieuwe melodie, omdat ons gehoor een wending in een melodie gemist heeft en van het ene op het andere instrument overschakelt  zonder dat we het merken.
   De dans is een lichamelijke en ruimtelijke vertolking van de muziek. Ze stelt een visualisering voor van het fenomeen dat we ervaren tijdens het luisteren, maar de relatie tussen dans en muziek kan ook als ‘interactief’ of omkeerbaar worden beschouwd: de muziek stelt een ‘audiolisatie’ van de dans voor."

In Both Sitting Duet en in The Quiet Dance – voorstellingen die u reeds kon zien in de Kaaitheaterstudio’s – onderzoeken de Engelse choreograaf Jonathan Burrows en de Italiaanse componist Matteo Fargion de subtiele maar doorlaatbare grens tussen dans en muziek. 
   In Both Sitting Duet (in New York bekroond met een Dance and Performance Bessie Award) voeren de danser en de muzikant met grote precisie bewegingen uit, zittend op een stoel. De enige muziek is het ‘natuurlijke’ geluid dat ze daarbij maken. 
   In The Quiet Dance staan de beide mannen rechtop. Vanuit die positie zetten zij bewegingen aan, met de verbazing van een kind dat zijn eerste stappen zet en zijn eerste klanken uitstoot. Dit resulteert in een virtuoos en komisch samenspel, dat zindert van het bewegingsplezier. 
   De volledige versie van deze beide voorstellingen kan u zien in de Kaaitheaterstudio’s in februari 2007. Ook het derde deel van deze trilogie, Speaking Dance, kan u in die maand zien. In Speaking Dance willen Burrows en Fargion bewegingloosheid transponeren in geluid en/of taal, alsof doorheen de drie delen het auditieve aandeel van de communicatie aan belang wint.

PROGRAMMA

Parallallemande (working title), part 1 - 5 min.
Both Sitting Duet - 20 min.
Parallallemande (working title), part 2 - 5 min.
The Quiet Dance - 15 min.
Parallallemande (working title), part 3 - 5 min.
Clapping Music - 5 min.

CREDITS

Parallallemande (working title)
concept en regie Thomas Hauert
van en met Chrysa Parkinson & Thomas Hauert
muziek J.S. Bach, Allemande uit dePartita ll, BWV 1004; Thomas Hauert heeft opnames van Alison Balsom (trompet) en Antal Szalai (viool) gecombineerd tot een originele klankband
licht Jan Van Gijsel
productie ZOO
met de steun van Pro Helvetia Arts Council for Switzerland, de Minister van Cultuur, de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Both Sitting Duet & The Quiet Dance
van en met Jonathan Burrows & Matteo Fargion

Clapping Music (1972)
muziek Steve Reich
uitgevoerd door Jonathan Burrows & Matteo Fargion