Marlies De Munck [BE]

Over filosofie en muziek

Over filosofie en muziek
Over filosofie en muziek

02.03.2016

Dr. Marlies De Munck gaat in op de relatie tussen filosofie en muziek. Aan de Universiteit Antwerpen behandelt ze vragen als “Welke taal spreekt de muziek(filosofie)? en wat is (het filosofisch belang van) de relatie tussen muziek, politiek, en maatschappij?”