Dirk Holemans, Eric Corijn, Patrick Deboosere, An Descheemaeker, Joachim Declerck [BE]

Mensen maken de stad

Mensen maken de stad
Mensen maken de stad

02.10.2012

Onze steden staan voor een immense opdracht: de bevolking neemt fors toe en bestaat, meer dan ooit, uit groepen met een verschillende achtergrond; tegelijk wordt de kloof tussen arm en rijk steeds dieper en is de ecologische voetafdruk van de stad groter dan de planeet kan dragen. Hoe kunnen onze steden tegelijk groeien en meer solidair en ecologisch worden?
  
Oikos, de denktank voor sociaalecologische verandering, nodigde onderzoekers en professoren uit om samen na te denken over de toekomst van de stad. Wat is de huidige staat van de stad? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en welke antwoorden kunnen we daarop formuleren. Wat kunnen de krachtlijnen zijn voor een toekomstgericht stedelijk beleid?
  
In de antwoorden op deze vragen komen vier kernwoorden naar boven: wonen, solidariteit, superdiversiteit en klimaatneutraal, die verweven worden met een pleidooi voor participatie en stedelijk burgerschap als rode draad. Mensen maken de stad is een boek over en voor stadsbewoners die hun toekomst in handen nemen.
  
Dirk Holemans (Oikos) modereert het debat met auteurs Eric Corijn (cultuurfilosoof, sociaal en cultureel geograaf, VUB) en Patrick Deboosere (demograaf, VUB), en met An Descheemaeker (BRAL) en Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels).


auteurs du livre : Barbara Van Dyck, Bruno Meeus, Dirk Holemans,Elise Schillebeeckx, Eric Corijn, Erik Rombaut , Eva Heuts, Eveline Cortier, Griet Verschelden, Jim Segers,  Linus Vanhellemont, Maarten Loopmans, Nick Schuerman, Pascal De Decker , Pascal Debruyne, Patrick Deboosere, Paul Blondeel, Pieter Van den Broeck, Stijn Oosterlynck en Sven De Visscher. Een uitgave van Oikos, Brussel, 2012