Chantal Mouffe, Jan Vranken & Philippe Van Parijs

Let op de Kloof!*

Let op de Kloof!*
Let op de Kloof!*

13.02.2015

Over ongelijkheid en democratie en wat er zoal op het spel staat voor mens en wereld

Er gapen deze dagen nogal wat kloven: die tussen de vermogenden en de niet-vermogenden, tussen zij die in de boot zitten en zij die uitgesloten worden, tussen het loon van de CEO en dat van de arbeider , de kloof tussen ‘de politiek’ en de burger, tussen de stembiljetdemocratie en de burgerparticipatie… Het systeem is in crisis en de antwoorden vanuit de politieke wereld zijn vooralsnog absoluut inadequaat. Om deze kloven te dempen is een rechtvaardige transitie noodzakelijk. Richard Wilkinson zei het al: ‘De ongelijkheid is de grootste blokkade om tot een transitie te komen.’

Burning Ice en de Louis Paul Boonkring werken deze thematiek uit in een debat met specialisten: Chantal Mouffe, prof aan de University of Westminster, bekend van haar pleidooi voor een ‘agonistische’ politiek, Jan Vranken, professor emeritus  aan de Universiteit Antwerpen, initiatiefnemer van de Jaarboeken sociale uitsluiting, van het Belgisch Armoederapport, en expert inzake armoedeproblematiek, en Philippe Van Parijs, filosoof (doceert aan UCL, KUL en Oxford) en Brusselaar en stichter van het Basic Income Earth Network (BIEN).

De discussie zal gaan over de ongelijkheid op nationaal en internationaal vlak en over de crisis van de democratie. De sprekers komen eerst apart aan het woord en gaan nadien, onder leiding van Gie Goris, een gesprek aan over mogelijke remedies .

Een debat op het scherp van de snee onder het motto: ‘Verander de wereld, hij heeft het nodig’ (Bertolt Brecht).


* Le titre original de ce débat, Mind The Gap, est rayé à la demande du cirque Gonzo qui a déposé ce nom auprès de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle.