Eric Corijn [BE]

Kan de stad de wereld redden?

Kan de stad de wereld redden?
Kan de stad de wereld redden?

19.02.2013

Kan de stad de wereld redden? verzamelt teksten van Eric Corijn. De cultuurfilosoof en Brusselkenner heeft een atypische academische route bewandeld, gaande van wetenschapsfilosofie, vrijetijdsstudies, psychoanalyse, cultuur en gemeenschapsvorming tot het debat rond nationalisme en populisme. Daarbij is de stad de broedplaats geworden voor zijn denken en doen. Dit werk werpt een blik op de ontwikkeling van zijn visies, denkpistes en concepten.

 
Als warm pleitbezorger van het integrerende belang van culturele diversiteit, speelt Eric Corijn vandaag een belangrijke rol in publieke debatten. Cultuurwerkers en samenlevingsopbouwers vinden zijn bijdragen een praktisch houvast in hun dagelijks werk. Academici en beleidsmakers vinden inspiratie in zijn prikkelende stellingen.
 
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek, gaan stadssocioloog Stijn Oosterlynck (Universiteit Antwerpen)  en architect Benoit Moritz (ULB)  in gesprek met Eric Corijn.
 
 
18:30-19:00 ontvangst (met mogelijkheid iets te eten)
19:00-20:00 Benoit Moritz en Stijn Oosterlynck interviewen Eric Corijn
20:00-20:30 Vragen uit het publiek en debat
 

 

Eric Corijn: Cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, professor Sociale en Culturele Geografie aan de Vrije Universiteit Brussel, codirecteur van de onderzoeksgroep COSMOPOLIS, City, Culture & Society, Brusselkenner en geëngageerd in de civiele maatschappij.
 
Stijn Oosterlynck: Docent stadssociologie en woordvoerder van Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad (OASeS), Universiteit Antwerpen
 
Benoit Moritz: Architect en urbanist verbonden aan het architectenbureau MSA, aan de Faculteit Architectuur van de ULB en het onderzoekscentrulm LoUIsE.
  'Kan de stad de wereld redden?' werd samengesteld door medewerkers van COSMOPOLIS - City, Culture & Society, het onderzoekscentrum dat Eric Corijn in 2001 oprichtte aan de Vrije Universiteit. Meer info over het boek: VUBPRESS.