Nassim W. Balestrini

Intermedial Meaning-Making in Climate Change Theater

Intermedial Meaning-Making in Climate Change Theater
Intermedial Meaning-Making in Climate Change Theater

28.03.2023

De tekst van een drama maakt deel uit van 'literatuur', een geschreven vorm van artistieke expressie die meestal in gedrukte vorm verschijnt. Maar drama's worden meestal geschreven om opgevoerd te worden, dat wil zeggen, om podiumvoorstellingen te worden die juist door het combineren van diverse media de betekenisgeving vergroten. Woorden, beelden en geluiden werken samen en versmelten op miraculeuze wijze in het theater. Wat als deze combinatie kijkers en luisteraars zodanig wil beïnvloeden dat zij het theater niet simpelweg verlaten als mensen die kunst waarderen, maar als mensen die theater zien als een aanjager van maatschappelijk discours en ethische debatten?

Tal van toneelschrijvers die zich bezighouden met klimaatverandering streven ernaar innovatieve manieren te ontwikkelen om hun wereld te ensceneren. Ze zoeken naar 'formules' om ons ideeën te laten horen en zien, zoals het opgeven van de scheidslijnen tussen het menselijke en het niet-menselijke. Ze experimenteren hoe abstracte langetermijn-data van rond het klimaat tastbaar te maken. Deze lezing over (Engelstalig) theater rond klimaatverandering laat ons kennismaken met een reeks intermediale methodieken waarin we nieuwe perspectieven krijgen voorgeschoteld om te overleven op deze planeet.

Nassim W. Balestrini is hoogleraar Amerikanistiek en inter-medialiteit aan de Universiteit van Graz, Oostenrijk, waar ze ook aan het hoofd staat van het Centrum voor Intermedialiteitsstudies in Graz (CIMIG). Haar onderzoek richt zich op inter-medialiteit en adaptatie-theorie, doorheen media zoals hiphop, Afro-Amerikaanse literatuur en nieuwe benaderingen van de geschiedschrijving van theater en poëzie. Veel van haar onderzoek gaat over grenzen en mobiliteit - tussen landen, culturen, talen of media. Theater over klimaatverandering speelt sinds een tijdje een belangrijke rol gespeeld in haar onderzoek en lessen. In deze context onderzoekt ze manieren om samen te werken met kunstenaars om creatief werk te integreren in de lessen literatuur- en cultuurwetenschappen.

Deze lezing vindt plaats tijdens de weKONEKT.week van de VUB en is een samenwerking tussen Kaaitheater en het Centre for Literary and Intermedial Crossings (CLIC).  De lezing wordt gehouden in het Engels, maar tijdens de Q&A kunnen vragen gesteld worden in het Nederlands, Engels en Duits.


This lecture takes place during VUB’s weKONEKT.week and is a collaboration between Kaaitheater and the Centre for Literary and Intermedial Crossings (CLIC).