Carolyn Steel & Brigitte van der Sande [GB]

Hungry City

Hungry City
Hungry City

05.06.2012

Carolyn Steel volgt het spoor van ons voedsel, van het platteland tot de stad, via markten en supermarkten, keukens en eettafels, afvalverwerking en terug. Ze vraagt zich af hoe we voedsel kunnen benutten als een manier om onze steden beter te begrijpen, beter te ontwerpen, en leefbaarder te maken. Ze schetst een helder beeld van de impact van de moderne voedselproductie op onze planeet en op ons leven en verschaft inzicht in hoe het zo gekomen is en hoe we verder moeten.

• Carolyn Steel is architect en auteur. Ze doceert aan de London School of Economics, London Metropolitan University en aan de Cambridge University. Hungry City (2008) is een enthousiast, visionair en onmisbaar boek en een internationale bestseller. De Nederlandse vertaling De hongerige stad verscheen bij NAi Uitgevers.

• Brigitte van der Sande is hoofdredacteur van Food for the City. A Future for the Metropolis (NAi Publishers & Stroom Den Haag).
Dit boek, een vervolgpublicatie op Carolyn Steels Hungry City, biedt dertien visies uit de hele wereld over de toekomst van voedsel in de stad in het jaar 2050.