Roland Gunst & Sibo Kanobana [BE]

De Heerschappij van het Afropeanisme

De Heerschappij van het Afropeanisme
De Heerschappij van het Afropeanisme

12.10.2018

Roland Gunst en Sibo Kanobana schetsen een beeld van de Afrikaanse aanwezigheid in Europa en vertellen een alternatieve versie van de geschiedenis en toekomst. Aan de hand van feiten, fictie, autobiografische elementen, video’s en rituele objecten willen ze het authentieke gezicht van Europa reveleren. Vertrekpunt is het Afropeanisme: een anti-essentialistische houding die het kosmopolitische koestert en via ontmoetingen de kloof tussen Afrika en Europa probeert te overstijgen. Want hebben de zogenaamd ‘zwarte’ en ‘witte’ mensen geen gemeenschappelijk verleden, heden en toekomst?

• Kunstenaar Roland Gunst en sociolinguïst Sibo Kanobana onderzoeken elk op hun manier thema’s als identiteit, interculturaliteit en de relaties tussen Europa en zijn koloniaal verleden in Afrika.

programmaboekje - programme de salle - evening programme