Gorges Ocloo

Dörfer der Welt

Dörfer der Welt
Dörfer der Welt

03.06 – 07.06.2013

Het project begon een jaar geleden ergens op een weide in Limburg. Een maand lang leefde Gorges Ocloo op deze weide samen met een aantal koeien, om ze te observeren en ze te koloniseren. Dörfer der Welt is een multidisciplinair locatieproject in Genk dat het fenomeen van de koloniale mensententoonstellingen en vooral de bijhorende antropologische blik als uitgangspunt neemt. Gorges is zelf van Ghanese afkomst en keert met zijn project de antropologische blik om: wat anders is, wordt eigen, wat blank is wordt zwart, en omgekeerd. Dörfer der Welt stelt dus niet alleen vragen bij “onze” geschiedenis, maar ook bij de manier waarop elk van ons die “ander” construeert en verbeeld waarvan de kolonisatie en haar excessen integraal deel uit maken, of we dat nu willen of niet. Niet alleen blank/zwart, maar ook man/vrouw etc.

Het is een gelaagd project dat uit 3 onderdelen bestaat: een tentoonstelling, een installatie en een theaterproject. In de voorstelling ‘Hij Komt’ wacht een gemeenschap op iets, ze zijn in blijde verwachting van datgene waar ze al lang op wachten. Elk jaar opnieuw gaan ze door hetzelfde ritueel. Maar komen doet hij niet. En dus herneemt het gewone leven opnieuw zijn dagelijkse gangetje. Hij komt onderzoekt het belang van rituelen in gemeenschappen: waarom is het belangrijk telkens opnieuw ons eigen gemis ritueel vorm te geven? Kan je rituelen begrijpen, hebben ze überhaupt zin, als je niet tot die gemeenschap behoort.


Het Kaaitheater en het RITS slaan de handen in elkaar voor de presentatie van de afstudeervoorstellingen van de theateropleidingen aan het RITS. Die eindwerken vormen het sluitstuk van de Bachelor- en Masteropleidingen Spel en Regie. Voor elke voorstelling wordt ook samengewerkt met de opleiding Podiumtechnieken van het RITS.