Staten-Generaal van Brussel

BHV lijsttrekkersdebat

BHV lijsttrekkersdebat
BHV lijsttrekkersdebat

01.06.2010

In aanloop van de verkiezingen van 13 juni 2010 zullen de lijsttrekkers van BHV de volgende vragen voorgelegd krijgen: 

Stelling: De verkiezingsuitslag is verrassend positief: uw partij haalt een absolute meerderheid aan zetels zowel in de Kamer als in de Senaat.  U kan dus naar goeddunken een regering vormen, en uw eigen staatshervorming doordrukken.

1. Zal uw grote staatshervorming ons definitief leiden naar een eenvoudigere federale staat samengesteld uit drie of vier gewesten met toekenning van zeer  uitgebreide bevoegdheden? 

2. Uit allerlei hervormingen die u in de staatshervorming kan doorvoeren, welke twee hervormingen kiest u als onontbeerlijk voor het Brussels gewest?

3. Welke zijn volgens u de twee belangrijkste maatregelen die de federale overheid zou moeten nemen of zou moeten aanmoedigen om het intern bestuur van het Brussels gewest efficiënter te maken?” 

De vereniging Aula Magna, net als de groeiende Brusselse burgerbeweging, hoopt dat onze politieke kandidaten gelouterd zijn door de reeds meer dan twee jaar durende politieke crisis, en dat ze nieuwe ideeën hebben om niet enkel het BHV-probleem  op te lossen, maar ook om het verouderd Brussels en Belgisch model om te vormen tot een dynamisch concept, dat de problemen inzake onderwijs, mobiliteit, werkgelegenheid, enz. snel en grondig kan aanpakken.