Het Toneelhuis [Antwerp]

Beats

Beats
Beats

29.03 – 02.04.2006

Josse De Pauw, Marc Didden en Roland (Van Campenhout) hebben voor Het Toneelhuis een project opgezet rond de beat poets: William S. Burroughs, Jack Kerouac, Allen Ginsberg en geestesgenoten. De voorstelling houdt het midden tussen een reading, een concert en een beeld van een generatie en een tijdperk. 

De tijd van de beat poets begint rond 1944, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, in Amerika. Het is de tijd van de atoombom, het begin van de Koude Oorlog en de jacht op de communisten. De televisie doet zijn intrede en Kinsey publiceert zijn rapport over vrouwelijke seksualiteit, Dr. Benjamin Spock propageert een revolutionaire aanpak van de kinderzorg, de Everest wordt voor het eerst beklommen en de eerste bikini’s duiken op... Het is de tijd van de bebop, de cool jazz van Miles Davis en later van de rock-‘n-roll, de tijd van Jackson Pollocks action painting en van de strip Peanuts van Charles Schultz, de tijd van de oosterse mystiek en de muziek van Ravi Shankar, van de vlijmende maatschappijkritiek van Lenny Bruce. De poëzie van de beat poets gaf gestalte aan een nieuwe levensvisie doordrenkt van moderniteit, een nieuw bewustzijn en een nieuwe levensstijl. 

In zijn werk én in zijn leven is de beatnik, dit nieuwe type van de bohémien, op zoek naar een ongecensureerde zelfexpressie als basis van de creativiteit en naar een verruiming van het (artistieke) bewustzijn via niet-rationele middelen zoals drugs, hallucinaties, visoenen, dromen. Daarbij gooit hij de wetten van de moraal overboord. De beatniks wonen samen in de eerste communes waar volop drugs gebruikt worden en de bewoners mekaar aan psychoanalyses onderwerpen. ‘This is the Beat generation. (…) It involves a sort of nakedness of mind, and ultimately of soul, a feeling of being reduced to the bedrock of consciousness.’ (New York Times, november 1952). ‘Beat’ betekende in feite ‘beaten’, ‘robbed, cheated, the world against me’. Ginsberg: ‘I am in exile from myself.’

De Pauw, Didden en Roland creëren iedere avond samen met de acteurs van Het Toneelhuis een soort jamsessie met een wisselende inbreng van materiaal en performers: naast de vaste kern van acteurs treden ook elke avond gasten op, zowel schrijvers als muzikanten. Tegelijkertijd gaat Beats immers ook over de invloed die de beats in onze contreien uitoefenden, b.v. op de geschriften van Simon Vinkenoog of de songs van Jaap Fischer.


concept Marc Didden en Josse De Pauw
choix des textes Marc Didden
musique Roland Van Campenhout, Percy Jones & gasten
avec (en combinaisons toujours différentes) Josse De Pauw, Abke Haring, Titus Muizelaar, Stefan Perceval & hôtes
production Het Toneelhuis