Kaaitheater zoekt een algemeen en artistiek coördinator

Il n’y a pas de traduction française disponible.

MISSIE EN UITDAGINGEN

Het Kaaitheater is van bij de start in 1977 een podium voor hedendaagse dans, theater, performance, muziek en debat, verankerd in Brussel en met de blik op de wereld gericht. Van lokaal tot internationaal, van repertoire tot experiment, van kleine tot grote zaal. Kunstenaars krijgen in het Kaaitheater en in de Kaaistudio’s een parcours op lange termijn.

Overtuigd van het belang van kunst in de samenleving, zoeken we deze expliciet op. In de Brusselse kanaalzone, waar de wereldproblematiek in een notendop samenkomt, verbeelden en modelleren kunstenaars de stad van de toekomst.

Er liggen een aantal boeiende uitdagingen in het verschiet van dit huis: een nieuwe structurele beleidsperiode en de daarbij horende subsidiedossiers; een ingrijpende transformatie en uitbreiding van de infrastructuur in een stedelijke zone in volle ontwikkeling en een toekomstgerichte positionering van het kunstencentrum in een continu veranderend kunstenlandschap.

De ploeg van Kaaitheater bestaat uit 38 geëngageerde medewerkers die garant staan voor zowat 250 voorstellingen per jaar en die samen met de algemeen en artistiek coördinator deze uitdagingen willen aangaan.


KERNTAKEN ALGEMEEN EN ARTISTIEK COÖRDINATOR

1. algemeen beleid

 • Je staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van een uitdagende en inspirerende toekomstvisie en bijhorend strategisch beleid voor het Kaaitheater, gedragen door het team en de Raad van Bestuur.
 • Je vertaalt deze visie en strategie in plannen en concrete doelstellingen voor de werking van het Kaaitheater, met oog voor goed bestuur en duurzaamheid.
 • Je begeleidt de teams bij de implementatie en uitvoering van de plannen, alsook bij het evalueren en bijsturen ervan.
 • Je zorgt ervoor dat het zakelijk, het infrastructureel, het artistiek en het communicatief beleid naadloos op elkaar inspelen.

2. artistiek beleid

 • Je ontwikkelt de artistieke visie van het Kaaitheater.
 • Je begeleidt het artistieke team en staat mee in voor het realiseren van de visie in de programmering, rekening houdend met de budgettaire context, de beschikbare infrastructuur en met aandacht voor diversiteit en publiekswerking.
 • Je onderhoudt en bouwt lokale en (inter)nationale samenwerkingen verder uit.

3. werking van de organisatie

 • Je draagt zorgt voor de interne communicatie en bouwt aan een open en participatieve overlegstructuur, bijgestaan door de teamcoördinatoren.
 • Je waakt over het goed functioneren van de organisatie en creëert een veilige ruimte waarbinnen het potentieel van de medewerkers tot zijn recht komt.
 • Je coacht de teamcoördinatoren en teams.

4. samenwerking en representatie

 • Je legt, verzorgt en verdiept contacten met uiteenlopende externe relaties en diverse stakeholders zowel in Brussel, Vlaanderen als internationaal (media, politiek, artistiek, maatschappelijk, financieel, e.a.).
 • Je treedt op als aanspreekpunt van het Kaaitheater.
 • Je communiceert met en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

PROFIEL

Vereiste kwaliteiten

 • Je kan het DNA van het Kaaitheater vertalen in een heldere en toekomstgerichte visie op de artistieke, de zakelijke en de organisatorische werking.
 • Je hebt een sterke affiniteit met en kennis van het kunstenveld en haar actoren.
 • Je hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen aanwending van middelen.

De volgende elementen worden in aanmerking genomen als pluspunten

 • Je hebt ervaring met verbouwingen.
 • Je hebt strategisch en politiek inzicht.
 • Je bent vertrouwd met de Brusselse context.
 • Je bent snel beschikbaar.
 • Je spreekt en schrijft vlot in het Nederlands, Frans en Engels.

WIJ BIEDEN

 • Een uitdagende en gevarieerde job waarbij je concreet en zichtbaar bijdraagt aan de uitbouw van een dynamisch Kunstencentrum met een belangrijke internationale uitstraling.
 • Een mandaat van 6 jaar dat verlengbaar is.
 • Een enthousiast team van medewerkers.

PROCEDURE

Stuur vóór 31 mei je motivatiebrief waaruit jouw visie voor het Kaaitheater spreekt, samen met je CV gericht aan de heer Eddy Van Gelder, Voorzitter van Kaaitheater vzw, via job@kaaitheater.be.
Discretie over je kandidatuur wordt verzekerd.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de loop van de maand juni, met een jury bestaande uit bestuursleden, personeel en externen.
Wij zetten ons actief in om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Je kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.