Commons Citizens Taking Future into Own Hands

Oikos & The Green European Foundation

Oikos & The Green European Foundation
Oikos & The Green European Foundation

28.11.2016

Il n’y a pas de traduction française disponible.

In heel Europa nemen burgers gezamenlijk hun toekomst in handen via ‘commons’ – denk aan energiecoöperaties of deelinitiatieven. De nieuwe editie van de Green European Journal focust op deze derde organisatievorm in onze samenleving, naast markt en staat. Hoe valt de grote stijging aan die burgerinitiatieven te verklaren? Dragen ze bij tot de veerkracht van onze samenleving? En vormen ze een alternatief voor te ver doorgedreven vermarkting?

SPREKERS – Eric Piolle, Molly Scott Cato, Daniela Festa, Christian Laval
MODERATOR – Dirk Holemans