Venus Pop Grotto! / Anna Luka da Silva & Nora Ramakers

The Journey

The Journey
The Journey

03.09 – 04.09.2020

There is no translation available in your language.

Humanity is a monstrous centaur. (...); he sees within himself something which is not himself, and which is stronger than himself.” – Joseph De Maistre

In ​The Journey​ onderneemt Anna Luka een zwartgallige reis door haar geheugen. Via een taal die geïnspireerd is door de lyriek van Faust en het gebroken Engels van de Urban Dictionary gaat ze beelden uit haar jeugd te lijf. Vermomd als mislukte vaudeville entertainer schraapt ze het puin bijeen en probeert ze zich er op cartooneske wijze van los te weken. Maar haar intentie is niet om te vergeten. ​The Journey​ is een zoektocht om het lijdende lijf te overstijgen. Want hoe anders vindt een slachtoffer de weg uit het slachtofferschap?

Een aangrijpende tocht door een duistere binnenwereld. – Theaterkrant


concept, text & performance Anna Luka da Silva | directed by Nora Ramakers | artist portrait Tiny Geeroms | scene photos & trailer Anastasija Pirozenko | poster image Josephine van Schendel | production Venus Pop Grotto! | many thanks to Guilherme Miotto